"Mobiltelefon" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Mobiltelefonmobiele telefoon

Beispieltexte mit "Mobiltelefon"

Nutzung von Mobiltelefon (oder Smartphone) für den Internetzugang an anderen Orten als zu Hause oder am Arbeitsplatz;gebruik van mobiele telefoon (of smartphone) voor toegang tot internet, niet thuis of op het werk;

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Anrufzustellung in einzelnen MobiltelefonnetzenGespreksafgifte op afzonderlijke mobiele netwerken
Anzeige- und Steuerungsmodul für Mobiltelefone mitWeergave- en besturingsmodules van mobiele telefoons, bestaande uit:
elektronische Nachrichten oder Werbung an Mobiltelefone oder Pager;elektronisch bericht of elektronische advertentie ontvangen via een mobiele telefoon of semafoon;
Nationaler Großkundenmarkt für Auslands-Roaming in öffentlichen MobiltelefonnetzenDe nationale wholesale-markt voor internationale roaming via openbare mobiele netwerken
Sie ist außerdem speziell für die Verwendung in einem bestimmten Mobiltelefonmodell konstruiert.Ook is het speciaal aangepast voor gebruik in een bepaald model van mobiele telefoon.
Es muss den Namen und die vollständige Anschrift des Antragstellers sowie seine Telefon-, Mobiltelefon- oder Faxnummer enthalten.Het moet informatie bevatten over de naam en het volledige adres van de aanvrager, evenals diens telefoonnummer, mobiele telefoonnummer of fax.
das Modul öffnet bei leichter Berührung und ist geeignet für Fahrzeugschlüssel, Kameras, Mobiltelefone, Ausrüstungsgegenstände u.a. kleine Wertgegenständede module opent bij lichte aanraking en is geschikt voor autosleutels, camera’s, mobiele telefoons, gereedschappen en andere kleine waardevolle voorwerpen