"Milchpulver" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Milchpulvermelkpoeder

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Magermilchpulvermageremelkpoeder
Magermilchpulver aus Kuhmilch;uit koemelk geproduceerd mageremelkpoeder;
der Termin für die Übernahme des Magermilchpulvers.de uiterste datum waarop het mageremelkpoeder moet worden afgehaald.
das Lagerhaus, in dem das Magermilchpulver gelagert ist;de opslagplaats waar het mageremelkpoeder is opgeslagen;
für Butter und Magermilchpulver vom 1. März bis zum 30. September.voor boter en mageremelkpoeder, van 1 maart tot en met 30 september.
Ort der Lagerhäuser, in denen das zum Verkauf bestimmte Magermilchpulver lagert;de adressen van de opslagplaatsen waar het te koop aangeboden mageremelkpoeder is opgeslagen;
wird die öffentliche Intervention für Weichweizen, Butter und Magermilchpulver eröffnet;open is voor zachte tarwe, boter en magere melkpoeder;
Verkauf von Magermilchpulver aus Interventionsbeständen im Wege einer Dauerausschreibung;“verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag in het kader van een permanente openbare inschrijving;”.
Für die in ihrem Besitz befindlichen Magermilchpulvermengen gibt die Interventionsstelle ferner Folgendes an:Voor de hoeveelheden mageremelkpoeder die het interventiebureau in zijn bezit heeft, vermeldt het bovendien: