"Maß" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Maßafmeting
Maßmaat

Beispieltexte mit "Maß"

Maß setzenmaat instellen
Maß ändernmaat wijzigen
ungültiges Maßongeldige maat
Maß und Güteangabenmaataanduidingen en kwaliteitsgegevens
Messungen von Maßmetingen van maat
Genaues Maß einstellenmaat nauwkeurig instellen
Maß zur Quantifizierung der Brennwerteigenschaft einer Energieressource.Maat die de calorische eigenschap van een energiebron kwantificeert.
Maß für die Fähigkeit eines Grundwasserleiters zur Speicherung von Wasser.Het vermogen van een aquifer om water op te slaan.
Angabe des Dimensionierungswertes, als Maß.Dimensioneringsaanduiding met een waarde van het type Measure.
Visuell lesbarer Titel für das statistische Maß.Een voor mensen leesbare titel voor de statistische grootheid.
Messungen von Maß yMetingen van maat y
Ein Maß für die Schallintensität.Grootheid waarin de intensiteit van lawaai wordt aangegeven.
Messung der äußeren Kettenlänge Maß X überMeting van de uitwendige kettinglengte maat X door middel van
Als maximales Maß wurden pro Seite 4 mm Überfahrweg definiert.Als maximale afmeting werden per kant 4 mm uitslag gedefinieerd.
Die Melker müssen ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit halten.Personen die betrokken zijn bij het melken, moeten een zeer goede persoonlijke hygiëne in acht nemen.
Angabe des Dimensionierungswertes als Maß (DimensioningIndicationMeasureValue)Dimensioneringsaanduiding Measure (DimensioningIndicationMeasureValue)
Den nationalen Sicherheitsbehörden sollte ein hohes Maß an Unabhängigkeit zukommen.De nationale veiligheidsinstanties moeten in sterke mate onafhankelijk opereren.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Bemaßungmaatvoering
Maßzeichnungbehuizing
Achsmaßasafstand
Anschweißmaßlasmaat
Außenmaßebuitenmaten
Messfläche Z-Maßmeetvlak Z-maat
Schalldämmmaß Rwpgeluidsisolatie Rwp
waagerechte Bemaßunghorizontale maatvoering
Trägerschnitt Bemaßungdwarsdoorsnede maatvoering
Durchzuführende Maßnahmeuit te voeren handelingen
organisatorische Maßnahmenorganisatorische maatregelen
Maße und Gewichtematen en gewichten
Maßnahme gleicher Wirkungmaatregel van gelijke werking
Maßnahmen gegen Verschwendungbestrijding van verspilling
Maßnahmen bei NichteinhaltungMaatregelen bij niet- naleving
Maßnahmen der BranchenverbändeMaatregelen van brancheorganisaties
Zeichnung mit Maßentekening met maten
Mindestmaße des Werkstücksminimumafmetingen van het werkstuk
Orientierungsmaße bei Riemenoriëntatiematen bij riem
Lagerort, Dauer, Schutzmaßnahmenopslagplaats, duur, beschermingsmaatregelen
Sicherheitsmaßnahmen im Normalbetriebveiligheidsmaatregelen bij normaal bedrijf
Maße von Riementyp abhängigmaten afhankelijk van type riem
Maßnahmen gegen Korrosion treffenmaatregelen treffen tegen corrosie
Maßnahme der zuständigen BehördeDoor de bevoegde autoriteit getroffen maatregelen
Maßnahmen gegen die LuftverunreinigungGenomen maatregelen tegen luchtverontreiniging:
Maßnahmen aufgrund einer SachentscheidungMaatregelen ten gevolge van een beslissing over de grond van de zaak
Maßnahmen gegen die Luftverunreinigung: …Genomen maatregelen tegen luchtverontreiniging: …
Maßeinheit für Konzentration (UomConcentration)Meeteenheid concentratie (UomConcentration)
Bearbeiten im Modus Bemaßungenbewerken in de modus Maatvoeringen
direkte Maßnahmen: 559562000 EUR.eigen acties 559562 miljoen EUR.
Trägerschnitt Bemaßung Patio DoorDwarsdoorsnede maatvoering Patio-deur
Angaben zu sonstigen Kontrollmaßnahmen.gegevens over eventuele andere verrichte controles.
Ausführliche Beschreibung der MaßnahmeBeschrijving van de onderzochte maatregelen
Trägerschnitt Bemaßung Haustür SchwelleDwarsdoorsnede maatvoering drempel voordeur
Angemessenheit der vorgeschlagenen AusgleichsmaßnahmenPassendheid van de voorgestelde compenserende maatregelen