"Lohnkosten" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Lohnkostenloonkosten

Beispieltexte mit "Lohnkosten"

Lohnkosten sind Teil der normalen Beschäftigungskosten eines Unternehmens.De arbeidskosten maken deel uit van de normale exploitatiekosten van een onderneming.
Lohnkosten für Mitarbeiter nationaler Verwaltungen und Entschädigungen;“salariskosten van personeel van de nationale overheid, en vergoedingen;”;
Beihilfe in Form ermäßigter LohnkostenSteun in de vorm van verlaagde arbeidskosten
Die jährlichen Lohnkosten waren von 2008 bis zum UZ um 10 % rückläufig.Tussen 2008 en het eind van het OT zijn de jaarlijkse loonkosten met 10 % gedaald.
Darüber hinaus seien die Lohnkosten erheblich niedriger als in anderen fernöstlichen Ländern.Voorts zouden de loonkosten daar veel lager zijn dan in andere landen in het Verre Oosten.
Einige Unternehmen können als Reaktion auf gestiegene Lohnkosten ihre Produktpreise leichter anheben als andere.Sommige ondernemingen zijn wellicht gemakkelijker dan andere in staat om de prijzen van hun producten te verhogen na een stijging van de loonkosten.
Die Erhöhung der Lohnkosten je Beschäftigten ist auf Tarifverhandlungen auf Ebene des Wirtschaftszweigs zurückzuführen.De stijging van de loonkosten per werknemer is het resultaat van collectieve onderhandelingen.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Beihilfefähig im Falle der Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer sind die Lohnkosten, die während der Beschäftigung des behinderten Arbeitnehmers anfallen.Voor de indienstneming van gehandicapte werknemers zijn de in aanmerking komende kosten de loonkosten gedurende de gehele periode waarin de gehandicapte werknemer in dienst is.
Übersteigen die Bruttobeihilfeintensitäten aller zur Beschäftigung benachteiligter oder behinderter Arbeitnehmer gewährter Beihilfen 50 % bzw. 60 % der Lohnkosten?Overschrijdt de bruto-intensiteit voor alle steun met het oog op de tewerkstelling van benadeelde of gehandicapte werknemers respectievelijk 50 % of 60 % van de loonkosten?