"Kuba" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
KubaCuba

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Zwergbanane, Plantain, Kuba-BananeDwergbanaan, bakbanaan, appelbanaan
verwendete Testdosen, Dauer der Exposition und der Inkubationszeit nach der Behandlung;de gebruikte testdoses, duur van de blootstelling en de na-incubatie;
Zur Kultivierung sind geeignete Kulturmedien- und Inkubationsbedingungen (Kulturgefäße, CO2-Konzentration, Temperatur und Feuchtigkeit) zu verwenden.Er moet worden gezorgd voor geschikte kweekmedia en incubatieomstandigheden (kweekvat, CO2-concentratie, temperatuur en vochtigheid) voor de culturen.