"Kontakt" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Kontaktcontact

Beispieltexte mit "Kontakt"

Kontakt mit den Augen vermeiden.Contact met de ogen vermijden.
Werkstoffe im Kontakt mit TrinkwasserMaterialen die met drinkwater in aanraking komen
Der Kontakt mit Lebensmitteln und Futterpflanzen ist zu vermeiden.Contact met levensmiddelen en voedergewassen moet worden vermeden.
Angabe, ob der Verbraucher direkt Kontakt mit dem Unternehmer aufgenommen hat;Heeft de consument rechtstreeks contact opgenomen met de ondernemer?
Mit zwölf der Kommission bekannten ausführenden Herstellern in China wurde Kontakt aufgenommen.Er werd contact opgenomen met twaalf bekende producenten-exporteurs in China.
Gewebe oder Folgeerzeugnisse tierischen Ursprungs, die mit Patienten und Anwendern in Kontakt kommenWeefsels of afgeleide producten van dierlijke oorsprong die met patiënten en gebruikers in contact komen
Für den Automatikbetrieb laut Ablaufdiagramm steht ein Kontakt Schütz Start – Stopp zur VerfügungVoor automatisch bedrijf volgens procesdiagram is een contact schakelaar Start – Stop beschikbaar
Begründung, warum keine ausgefüllten Vordrucke übermittelt wurden: persönlicher Kontakt fehlt, persönliche Vorsprache wird vorgezogen,reden om geen ingevulde formulieren in te dienen: geen persoonlijk contact, een bezoek heeft de voorkeur,

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Kontaktecontacten
Türkontaktschalterdeurcontactschakelaar
Pressekontaktperscontact
Anzahl Kontakteaantal contacten
Service kontaktierencontact opnemen met service
Türkontaktschalter defektdeurcontactschakelaar defect
Kontaktdaten des PositionsinhabersContactgegevens van de positiehouder
Kontaktangaben des Parkplatzbetreibers:Contactgegevens van de exploitant van het parkeerterrein:
Benennung von KontaktpersonenAanwijzen van contactpersonen
Sitzungen von KontaktpersonenVergadering van contactpersonen
Bezeichnung und Kontaktangaben.Naam en contactgegevens invullen.
Elektrokontakte mit Verriegelungschakelaars met vergrendeling
Kontaktdaten der meldenden PersonContactgegevens van de meldende persoon
Kontaktangaben der IOM und ihre Funktion.contactgegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en haar rol.
Kontaktinformationen für den Beteiligten.Contactgegevens van de betrokkene.
Kontaktinformationen für den Wirtschaftskomplex.Contactgegevens voor het activiteitencomplex.
Kontaktangaben sofern bekannt (Anschrift, Telefonnummer):Contactgegevens, indien bekend (adres, telefoon):
Kontaktdaten der nationalen Kontrollbehörde (Datenschutz).gegevens van de nationale toezichthoudende autoriteit (gegevensbescherming).
Kontaktinformationen (bitte mitgliedstaatsspezifische Informationen eintragen)Contactgegevens (aanvullen met specifieke informatie over de betrokken lidstaat)
H311 Giftig bei HautkontaktH311 Giftig bij contact met de huid
H310 Lebensgefahr bei HautkontaktH310 Dodelijk bij contact met de huid
H310: Lebensgefahr bei HautkontaktH310: Dodelijk bij contact met de huid
Name, Anschrift und Kontaktdatenii. de naam, het adres en de contactgegevens van:
Name, Anschrift und Kontaktdaten;naam, adres en contactgegevens;
Häufigkeit der Kontakte mit FreundenFrequentie van contacten met vrienden
Hier sind die Kontaktdaten hinterlegt.Hier zijn de contactgegevens opgeslagen.
Vorabkontakte sind strikt vertraulich.Prenotificatiecontacten vinden op strikt vertrouwelijke basis plaats.
Anschrift und Kontaktangaben der Asylbehörde,adres en contactgegevens van de asielautoriteit;
Schutzkontaktsteckdosen z.B. für IndustriestaubsaugerGeaarde contactdozen bijv. voor industriële stofafzuigers