"Kontakt" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Kontaktcontact

Beispieltexte mit "Kontakt"

Kontakt mit den Augen vermeiden.Contact met de ogen vermijden.
Werkstoffe im Kontakt mit TrinkwasserMaterialen die met drinkwater in aanraking komen
Der Kontakt mit Lebensmitteln und Futterpflanzen ist zu vermeiden.Contact met levensmiddelen en voedergewassen moet worden vermeden.
Angabe, ob der Verbraucher direkt Kontakt mit dem Unternehmer aufgenommen hat;Heeft de consument rechtstreeks contact opgenomen met de ondernemer?
Der Stossdämpfer muss so eingestellt sein dass er immer im Kontakt mit dem Hebel steht.De stootdemper moet zo ingesteld zijn dat hij altijd in contact staat met de hendel.
die Art der Gewebe oder Folgeerzeugnisse, die mit Patienten oder Anwendern in Kontakt kommen;het type weefsel of afgeleid product dat met de patiënt of gebruiker in contact komt;
Mit zwölf der Kommission bekannten ausführenden Herstellern in China wurde Kontakt aufgenommen.Er werd contact opgenomen met twaalf bekende producenten-exporteurs in China.
Gewebe oder Folgeerzeugnisse tierischen Ursprungs, die mit Patienten und Anwendern in Kontakt kommenWeefsels of afgeleide producten van dierlijke oorsprong die met patiënten en gebruikers in contact komen

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Kontaktecontacten
Pressekontaktperscontact
Türkontaktschalterdeurcontactschakelaar
Anzahl Kontakteaantal contacten
Service kontaktierencontact opnemen met service
Türkontaktschalter defektdeurcontactschakelaar defect
Kontaktdaten des PositionsinhabersContactgegevens van de positiehouder
Kontaktangaben des Parkplatzbetreibers:Contactgegevens van de exploitant van het parkeerterrein:
Benennung von KontaktpersonenAanwijzen van contactpersonen
Sitzungen von KontaktpersonenVergadering van contactpersonen
Bezeichnung und Kontaktangaben.Naam en contactgegevens invullen.
Elektrokontakte mit Verriegelungschakelaars met vergrendeling
Kontaktdaten der meldenden PersonContactgegevens van de meldende persoon
Kontaktangaben der IOM und ihre Funktion.contactgegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en haar rol.
Kontaktinformationen für den Beteiligten.Contactgegevens van de betrokkene.
Kontaktangaben zum Schiff (Fax, E-Mail usw.).de contactgegevens van het vaartuig (fax, e-mail, enz.).
Kontaktinformationen für den Wirtschaftskomplex.Contactgegevens voor het activiteitencomplex.
Kontakte vor Einreichung der ergänzenden DossiersContacten vóór de indiening van aanvullende dossiers
H311 Giftig bei HautkontaktH311 Giftig bij contact met de huid
H310 Lebensgefahr bei HautkontaktH310 Dodelijk bij contact met de huid
H310: Lebensgefahr bei HautkontaktH310: Dodelijk bij contact met de huid
Name, Anschrift und Kontaktdatenii. de naam, het adres en de contactgegevens van:
Name, Anschrift und Kontaktdaten;naam, adres en contactgegevens;
Netz der Kontaktstellen für die OSNetwerk van ODR-contactpunten
Häufigkeit der Kontakte mit FreundenFrequentie van contacten met vrienden
Hier sind die Kontaktdaten hinterlegt.Hier zijn de contactgegevens opgeslagen.
Vorabkontakte sind strikt vertraulich.Prenotificatiecontacten vinden op strikt vertrouwelijke basis plaats.