"Konstruktion" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Konstruktionconstructie

Beispieltexte mit "Konstruktion"

Leitung Konstruktionchef constructie
Seitenwand- konstruktionconstructie van de zijwanden
Bearbeiten der Konstruktionbewerken van de constructie
Hochwertige wartungsarme Konstruktionhoogwaardige, onderhoudsarme constructie
Konstruktion und Vorbereitung der OberflächeOntwerp en aanleg van het wegdek
Anforderungen an die Konstruktioneisen aan de constructie
Mindestanforderungen an die KonstruktionBasisvoorschriften voor het ontwerp
Baustellengerechte und wartungsarme KonstruktionOnderhoudsarme constructie, zeer geschikt voor op de bouwplaats
Bei der Konstruktion ist eine Regenmenge von 6 mm/min zu berücksichtigen.Er moet rekening worden gehouden met een hoeveelheid regen van 6 mm/min.
Ort, Anlage, Konstruktion oder Gerät zur Erkennung und Beobachtung von Bränden.Locatie, inrichting, constructie of toestel voor het opsporen en waarnemen van branden.
eine Genehmigung dieser spezifischen Konstruktion erhalten oder beantragt haben oderhouder zijn van of een aanvraag hebben ingediend voor een goedkeuring van dat specifieke ontwerp, of
Meßstellen nur für grobe Überprüfung der Maßhaltigkeit der Konstruktion erforderlich.Meetpunten alleen voor globale controle van de tolerantie van de constructie vereist.
konventionelle und einfache Konstruktion von Struktur, Steuerungssystem und Ballonnetz-System,conventioneel en eenvoudig ontwerp van structuur, controlesysteem en ballonetsysteem,
in diesem Profilsystem ist kein Wechselprofil verfügbar, deshalb ist die aktuelle Konstruktion nicht korrektin dit profielsysteem is geen wisselprofiel beschikbaar, daarom is de huidige constructie niet correct
Erfüllung der Anforderungen bezüglich der Doppelhülle oder einer gleichwertigen Konstruktion durch Einhüllen-ÖltankschiffeNaleving van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp door enkelwandige olietankschepen

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Sandwichkonstruktionensandwichconstructies
KonstruktionsbüroConstructiebureau
Konstruktionenconstructies
Konstruktionsmusterconstructievoorbeeld
Konstruktionsnummerconstructienummer
Konstruktionsname ändernconstructienaam wijzigen
Konstruktionsmuster löschenconstructievoorbeeld wissen
geschraubte Rahmenkonstruktiongeboute kaderconstructie
Technische Dokumentation/Konstruktiontechnische documentatie/constructie
verwindungssteife Rahmenblechkonstruktionbuigstijve frameconstructie van plaatstaal
Konstruktionsprofil zu Pfostenconstructieprofiel voor post
Konstruktionsprofil zu Kopplungconstructieprofiel voor koppeling
Konstruktions- und Funktionsbeschreibungconstructie- en functiebeschrijving
Konstruktions- und PrüfungsanforderungenOntwerp- en testvoorschriften
Farbe zu Konstruktionsprofilkleur voor constructieprofiel
Ändern des Konstruktionsnamenswijzigen van de constructienaam
Armierung zu Konstruktionsprofilwapening voor constructieprofiel
Vertriebsgebiet zu Konstruktionsprofilverkoopgebied voor constructieprofiel
Änderungen in KonstruktionssicherungssystemenWijzigingen van het ontwerpborgingssysteem
Konstruktionen und Konstruktionsteile usw. aus Aluminium, a. n. g.Constructiewerken en delen van constructiewerken, van aluminium, n.e.g.
Konstruktionsvorschriften, die bei der Installation von fahrzeug- bzw. streckenseitiger Zugsteuerungs-/Zugsicherungsausrüstung gelten.De toepasselijke constructietechnische voorschriften voor het installeren van trein- en baanapparatuur voor besturing en seingeving.
statische Belastung der Fensterkonstruktionstatische belasting van de raamconstructie
Statische Belastung der FensterkonstruktionStatische belasting van de raamconstructie
Metallkonstruktion des Fahrzeugs (3.1.7.2)“Metaalconstructie voertuig (3.1.7.2).
Löschen des ausgewählten KonstruktionsmustersWissen van het geselecteerde constructievoorbeeld
wesentliche Bau- und Konstruktionsmerkmale, Rahmen:typeaanduiding door de fabrikant;
Spezifikationen der Fanggerätekonstruktion einschließlichspecificaties inzake de constructie van vistuig, zoals:
Andere Konstruktionen hauptsächlich aus Stahlblech: andereAndere constructiewerken, hoofdzakelijk bestaande uit platen: overige
Robuste, langlebige Stahlrohr-Konstruktion, komplett verzinktRobuuste constructie van stalen buizen met lange levensduur, geheel verzinkt
Änderungen gegenüber der allgemeinen Konfiguration oder den Konstruktionsgrundlagen,de algemene configuratie of de constructieprincipes worden niet behouden;