"Konfiguration" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Konfigurationconfiguratie

Beispieltexte mit "Konfiguration"

Wandanschluss Konfigurationwandaansluiting configuratie
Konfiguration der optionalen Felderconfiguratie van de optionele velden
Konfiguration der optionalen FelderConfiguratie van de optionele velden
Änderungen gegenüber der allgemeinen Konfiguration oder den Konstruktionsgrundlagen,de algemene configuratie of de constructieprincipes worden niet behouden;
In Form von Koordinaten beschriebene Konfiguration des Definitionsbereichs des Coverages.Configuratie van het domein van de coverage beschreven in termen van coördinaten.
Fahrzeug in der Konfiguration „RESS im Ladebetrieb mit dem Versorgungsnetz gekoppelt“Voertuig in configuratie „RESS in oplaadmodus bij koppeling aan het elektriciteitsnet”.
Fahrzeug in anderer Konfiguration als „RESS im Ladebetrieb mit dem Versorgungsnetz gekoppelt“:Voertuig in andere configuratie dan „RESS oplaadmodus bij koppeling aan het elektriciteitsnet”.
Zusätzliche Vorschriften für die Konfiguration „RESS im Ladebetrieb mit dem Versorgungsnetz gekoppelt“Aanvullende specificaties in de configuratie „RESS-oplaadmodus bij koppeling aan het elektriciteitsnet”
Diese Konfiguration gestattet sowohl den Betrieb im Informationsmodus als auch den Betrieb im Navigationsmodus.Deze configuratie kan zowel in de informatiemodus als in de navigatiemodus worden gebruikt.
In der gegenwärtigen Einrichtung und Konfiguration der Heimatnetze werden solche lokalen Datenroamingdienste verhindert.Bij de bestaande uitvoering en configuratie van thuisnetwerken worden dergelijke lokale dataroamingdiensten wel verhinderd.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Feldkonfigurationveldconfiguratie
Konfigurationsassistentconfiguratieassistent
Beschreibung der Kabinenkonfiguration,een beschrijving van de cabineconfiguratie;
Konfigurationsassistent Fahrzeugklasse / Fahrzeugklasse ändernConfiguratieassistent Voertuigklasse / Voertuigklasse wijzigen
Konfigurationsentwurf für die Verknüpfung zwischen mehreren mikroelektronischen Datenverarbeitungselementen (Bordcomputern), um eine "Echtzeitverarbeitung" zur Durchführung der Flugregelung zu erreichen,"technologie" voor het ontwerpen van de configuratie voor het koppelen van meervoudig samengestelde micro-elektronische verwerkingselementen (boordcomputers) voor het verkrijgen van "tijdgebonden («real time») gegevensverwerking" ter uitvoering van de bes
Anforderungen an die Steigleistung in Start- und LandekonfigurationKlimvereisten bij start en landing
Stiftbreiten / Farben / Konfigurationenstiftbreedtes / kleuren / configuraties
Fehler beim Lesen des Konfigurationsfilesfout bij het lezen van het configuratiebestand
Fehler beim Lesen des Konfigurationsfiles!Fout bij het lezen van het configuratiebestand!
Fehler beim Schreiben des Konfigurationsfilesfout bij het schrijven van het configuratiebestand
Fehler beim Schreiben des Konfigurationsfiles!Fout bij het schrijven van het configuratiebestand!
die Konfigurationen, für die die Fluggenehmigung beantragt wird;de configuratie(s) waarvoor de vliegvergunning wordt aangevraagd;
Andere Konfigurationen als „RESS im Ladebetrieb mit dem Versorgungsnetz gekoppelt“;anders dan „RESS in oplaadmodus bij koppeling aan het elektriciteitsnet”;