"Kompetenzverteilung" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Kompetenzverteilungverdeling van de bevoegdheden

Beispieltexte mit "Kompetenzverteilung"

Kompetenzverteilung zwischen der EFTA-Überwachungsbehörde und den einzelstaatlichen GerichtenDe rol van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA en van de nationale rechterlijke instanties