"Kettenglieder" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Kettengliederkettingschakels

Beispieltexte mit "Kettenglieder"

anliegende Kettenglieder abdeckenaansluitende kettingschakels afdekken
Anliegende Kettenglieder nicht erwärmenAansluitende kettingschakels niet verwarmen
Anliegende Kettenglieder nicht erwärmen.Aansluitende kettingschakels niet verwarmen.
Aus beiden Kettenschlaufen die gleiche Anzahl Kettenglieder heraustrennen.Uit beide kettinglussen hetzelfde aantal kettingschakels eruit halen.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Verhindert Brandverletzungen an KettengliedernVerhindert brandwonden aan kettingschakels
Verhindert Brandverletzungen an Kettengliedern.Verhindert brandwonden aan kettingschakels.
Das Herausschneiden von Kettengliedern muss sorgfältig und ohne Beschädigung, der benachbarten Glieder erfolgen.Het uitsnijden van kettingschakels moet zorgvuldig en zonder beschadiging van de nabijgelegen schakels gebeuren.
Das Herausschneiden von Kettengliedern muss sorgfältig und ohne Beschädigung, (z.B. durch thermisches Schneiden verursachtes Anlassen) der benachbarten Glieder erfolgen.Het uitsnijden van kettingschakels moet zorgvuldig en zonder beschadiging (bijvoorbeeld door thermisch snijden veroorzaakt starten) van de nabijgelegen schakels gebeuren.