"Kapitalkosten" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Kapitalkostenkapitaalkosten

Beispieltexte mit "Kapitalkosten"

Kapitalkosten von Anlagen und Ausrüstungen,Kapitaalkosten van installaties en apparatuur
Kapitalkosten der dazugehörigen Energienetze,Kapitaalkosten van de betrokken energienetten
Kapitalkosten der Investition und Abschreibungen im gesamten Durchführungszeitraum:Specificeer de totale kosten van het kapitaal dat wordt geïnvesteerd en afgeschreven gedurende de looptijd van het project:
Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC)Gemiddelde gewogen kosten van kapitaal (WACC)
Kapitalkosten und eines erleichterten Zugangs zum Kapital;verlaging van de kosten van en verbetering van de toegang tot kapitaal zijn van belang;
Kapitalkosten der Investition für die gesamte Laufzeit des VorhabensSpecificeer de totale kostprijs en de voor steun in aanmerking komende kosten van de kapitaaluitgaven die over de levensduur van het project worden geïnvesteerd.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Die Eigenkapitalkosten [5]De kosten van aandelenkapitaal [5]
Fremdkapitalkosten vor SteuernKosten van vreemd kapitaal voor belasting
Eigenkapitalkosten nach SteuernKosten van eigen vermogen na belasting
Fremdkapitalkosten nach SteuernGemiddelde kosten van vreemd vermogen na belasting
WAAC-Gesamtkapitalkosten nach SteuernWACC kosten van het totale vermogen na belasting
Gewichtete Eigenkapitalkosten nach SteuernGemiddelde kosten van eigen vermogen na belasting
Rd Fremdkapitalkosten, E = Eigenkapital des Unternehmens,Rd financieringskosten; E = eigen vermogen van de onderneming;
Kapitalkostensatz) ermittelt.De formule van de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (Weighted Average COST of Capital — WACC) wordt als basis genomen om de Return on Capital Employed (ROCE) te berekenen: