"Küstenfischerei" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Küstenfischereikustvisserij

Beispieltexte mit "Küstenfischerei"

Förderung der Küstenfischerei unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Aspekte;de kustvisserij te stimuleren, met inachtneming van sociaaleconomische aspecten;
Beitrag zu einem angemessenen Lebensunterhalt derjenigen, die vom Fischfang abhängen, unter Berücksichtigung der Küstenfischerei und sozioökonomischer Aspekte;bij te dragen tot een redelijke levensstandaard voor degenen die van visserijactiviteiten afhankelijk zijn, met aandacht voor de kustvisserij en de sociaaleconomische aspecten;
Bei PO: Marine Aquakultur, Süßwasser-Aquakultur. Küstenfischerei einschließlich handwerklicher Fischerei, Hochseefischerei und Fischerei über große Entfernungen, Sonstiges (bitte erläutern)Voor PO’s: mariene aquacultuur, zoetwateraquacultuur; kustvisserij, met inbegrip van kleinschalige visserij; visserij op volle zee en visserij op lange afstand; andere (specificeer)

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Förderung von Humankapital und sozialem Dialog – Auszubildende auf kleinen KüstenfischereifahrzeugenBevordering van menselijk kapitaal en sociaal dialoog – stagiairs aan boord van schepen van de kleinschalige kustvisserij