"Informationspolitik" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Informationspolitikinformatiebeleid

Beispieltexte mit "Informationspolitik"

Gemäß der Entscheidung 90/424/EWG fördert die Gemeinschaft eine Informationspolitik im Tierschutzbereich durch eine finanzielle Beteiligung.Uit hoofde van Beschikking 90/424/EEG dient de Gemeenschap een financiële bijdrage te verlenen voor de tenuitvoerlegging van een voorlichtingsbeleid op het gebied van de dierenbescherming.
Zu dieser Informationspolitik gehört unter anderem die Durchführung der zur Vorbereitung und Ausarbeitung der Tierschutzgesetzgebung erforderlichen Studien.In het kader van dit voorlichtingsbeleid moeten onder andere studies worden gemaakt voor de voor te bereiden en uit te werken wetgeving op het gebied van de dierenbescherming.