"Hochschulausbildung" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Hochschulausbildunghoger onderwijs

Beispieltexte mit "Hochschulausbildung"

Hochschulausbildung bzw. Schulung zum Erwerb, zur Erhaltung oder zur Verbesserung beruflicher FähigkeitenHoger onderwijs of opleiding voor het verwerven, op peil houden of verbeteren van beroepsvaardigheden
den Anteil der Jugendlichen ohne Schulabschluss senken und für eine bessere Ausrichtung der Hochschulausbildung auf den Arbeitsmarkt sorgen;de aantallen vroegtijdige schoolverlaters terugdringen, de kwaliteit van het tertiaire onderwijs verhogen en het beter op de behoeften van de arbeidsmarkt afstemmen;