"Haushaltsgesetz" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Haushaltsgesetzbegrotingswet

Beispieltexte mit "Haushaltsgesetz"

Sie ersetzt die im Haushaltsgesetz 2014 vorgesehene Lohntarifüberprüfung.Deze treedt dan in de plaats van de in de begrotingswet 2014 opgenomen loonherziening.
Die meisten der obengenannten Maßnahmen wurden mit dem Haushaltsgesetz 2014 oder mittels Änderung von Einzelgesetzen erlassen.De meeste van de bovengenoemde maatregelen zijn vastgesteld in de begrotingswet 2014 of bij wijzigingen in specifieke wetgeving.