"Handelsregelung" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Handelsregelunghandelsregelingen

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Der Gemeinschaftsmarkt für Olivenöl und Tafeloliven erfordert eine Außenhandelsregelung, die Einfuhrabgaben vorsieht.Op de markt van de Gemeenschap voor olijfolie en tafelolijven wordt aan de grenzen van de Gemeenschap een handelsregeling toegepast die voorziet in de heffing van invoerrechten.