"Geschlossener" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Geschlossenergesloten

Beispieltexte mit "Geschlossener"

Änderungen bereits geschlossener Verträge,aan reeds gesloten contracten worden clausules toegevoegd;
Glatter geschlossener Rand für den Einsatz in mittelharten FliesenGladde gesloten rand voor gebruik met middelharde tegels
Kontokennungen früher geschlossener Konten werden nicht erneut benutzt.Rekeningidentificatiecodes van afgesloten rekeningen worden niet hergebruikt.
Unabhängige Tauch- oder Unterwasserschwimmgeräte mit geschlossener oder halbgeschlossener Atemlufterneuerung.onafhankelijk werkende duikapparatuur of apparatuur voor onderwaterzwemmen met een gesloten of half-gesloten systeem.
Atemgeräte mit geschlossener und halbgeschlossener Atemlufterneuerung, besonders konstruiert für militärische Zwecke (z. B. besondere amagnetische Konstruktion),toestellen met gesloten en met halfgesloten kringloop (herinademingstoestellen) speciaal ontworpen voor militair gebruik (d.w.z. speciaal ontworpen als zijnde niet-magnetisch);

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Finanzbeiträge nicht angeschlossener ErzeugerFinanciële bijdragen van niet-leden
Inland ECDIS darf die Leistung anderer angeschlossener Geräte nicht nachteilig beeinflussen.Inland ECDIS-systemen mogen geen nadelige invloed hebben op de werking van de andere aangesloten apparatuur.
Anzahl aller Flussgebietseinheiten, die unionsweit Ziel laufender oder abgeschlossener IP sindTotaal aantal districten met stroomgebieden in de hele Unie waarop lopende of afgeronde geïntegreerde projecten inzake water gericht zijn
Anzahl der Natura-2000-Gebiete, die Ziel laufender oder abgeschlossener, die Natur betreffender IP sindAantal Natura 2000-gebieden waarop lopende of afgeronde geïntegreerde projecten inzake natuur gericht zijn
Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)Door maximum van T2 uitgesloten bedrag (bedrag boven maximum na aflossingen en verstrijken van looptijden)
Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten)Door maximum van CET1 uitgesloten bedrag (bedrag boven maximum na aflossingen en verstrijken van looptijden)
Die relevanten Anforderungen an Kontrollelemente und Anzeigen angeschlossener Geräte müssen erfüllt sein.De bedieningselementen en indicatoren van de aangesloten apparatuur voldoen aan de relevante vereisten.