"Geberland" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Geberlanddonorland

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

die de facto bestehende Bindung des ganzen Finanzierungspakets an Käufe im Geberland;de daadwerkelijke "binding" van het gehele financieringspakket aan aankopen in het donorland;