"Felder" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch

Feldersecties

Beispieltexte mit "Felder"

optionale Felderoptionele velden
je 5 Felderper 5 secties
Admin optionale Felderadmin optionele velden
Felder für das Löschen von RatingdatenLijst van velden voor de annulering van ratinggegevens
Felder I.12, I.13 und I.17: Zulassungsnummer oder Registrierungsnummer.Vakken I.12, I.13 en I.17: erkenningsnummer of registratienummer.
Felder I.20 und I.28: Bei „Menge“ bitte Gesamtmenge in Kilogramm angeben, außer bei Zierfischen.Vakken I.20 en I.28: Vermeld het totale aantal kg, met uitzondering van de siervissen.
Konfiguration der optionalen Felderconfiguratie van de optionele velden
Konfiguration der optionalen FelderConfiguratie van de optionele velden
Unbekannter Fehler bei der Verwaltung der optionalen Felder.Onbekende fout bij het beheer van de optionele velden.
So oft wie notwendig in die Löschungsdatei aufzunehmende FelderAdministratieve velden die zo vaak als nodig moeten worden vermeld in het bestand voor annulering
Sie besitzen keine Sperre für die Verwaltung der optionalen Felder.U heeft geen blokkering voor het beheer van de optionele velden.
Die Ratingagenturen verwenden die in Anhang I Tabelle 1 angegebenen Felder.Een ratingbureau maakt gebruik van de in tabel 1 van bijlage I gespecificeerde velden.
je 3 Felder 1 Diagonalverband1 kruisschoor per 3 secties
Liste der Felder zu Offenlegungszwecken (Artikel 3)Lijst van velden voor openbaarmakingsdoeleinden (artikel 3)
Alle Felder dieses Formulars müssen ausgefüllt werden.Alle velden op dit formulier moeten verplicht worden ingevuld.
Bei mehreren Daten können weitere Felder angegeben werden.Als het om meer dan één datum gaat, kunnen extra velden worden toegevoegd.
Liste der technischen Felder für Dateien mit qualitativen DatenLijst van technische velden voor een bestand met kwalitatieve gegevens
Jede Zeile muss folgende Felder umfassen (in dieser Reihenfolge):Elke regel moet de volgende velden bevatten (in de hierna aangegeven volgorde):
Deaktivierte Felder werden beim "Ursachenvorschläge umschreiben" nicht berücksichtigt.Met gedeactiveerde velden wordt bij "Mogelijke oorzaken omschrijven" geen rekening gehouden.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Kichererbsen, Felderbsen, PlatterbsenKekererwt, landbouwerwt, lathyrus
Schreibfelder und ihre EinteilungRegistratiezones en verdeling
Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssendeze velden moeten verplicht worden ingevuld
Liste der Datenfelder für Dateien mit RatingdatenLijst van administratieve velden voor een bestand met ratinggegevens
Grundsätze für die Zuordnung zu GeschäftsfeldernBeginselen voor mapping naar bedrijfsonderdelen
Technische Datenfelder für Dateien mit RatingdatenLijst van technische velden voor een bestand met ratinggegevens
Dazu stehen verschiedene Eingabefelder zur Verfügung.Hiertoe staan verschillende invoervelden ter beschikking.
Die Schaublätter weisen die folgenden Schreibfelder auf:De registratiebladen bevatten de volgende registratiezones: