"Feingrieß" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Feingrießgriesmeel

Beispieltexte mit "Feingrieß"

Grobgrieß und Feingrieß von HartweizenGries en griesmeel, van harde tarwe („durum”)
Mehl und Feingrieß von Getreide des Kapitels 11;meel en griesmeel, van granen, bedoeld bij hoofdstuk 11;
Grobgrieß und Feingrieß von Weichweizen und DinkelGries en griesmeel, van zachte tarwe en spelt
Grobgrieß, Feingrieß und Pellets von anderem GetreideGries, griesmeel en pellets van granen, n.e.g.
Getreide und mehle, grobgrieß und feingrieß von weizen oder roggenGranen, bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge
Weichweizen, Gerste, Mais, Grob- und Feingrieß von Hartweizen, Hafer, MalzZachte tarwe, gerst, maïs, gries en griesmeel van harde tarwe, haver en mout
Grobgrieß und Feingrieß von Hafer, Mais, Reis, Roggen, Gerste und anderem Getreide (ohne Weizen)Gries en griesmeel, van haver, mais, rijst, rogge, gerst en andere granen (excl. tarwe)

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Feingrieß, von dem weniger als 10 GHT durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,160 mm hindurchgehengriesmeel waarvan minder dan 10 gewichtspercenten door een zeef met een maaswijdte van 0,160 mm gaan
Grobgrieß und Feingrieß, von WeizenGries en griesmeel van tarwe
gelten als „Mehl“ und „Feingrieß“:„meel” en „griesmeel”:
zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggentot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge