"Fehlerartgruppe" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Fehlerartgruppefouttypecategorie

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Fehlerart (Fehlerartgruppe, Fehlerart grob und Fehlerart fein)Fouttype (Fouttypegroep, Fouttype grof en fouttype fijn)
Bei der Auswahl der Fehlerart muss man analog zum Fehlerobjekt von oben nach unten vorgehen, d.h. zuerst die Fehlerartgruppe, dann die Fehlerart (grob) und danach eventuell die Fehlerart (fein)Bij de keuze van het fouttype moet u overeenkomstig het foutobject van boven naar beneden te werk gaan, dit betekent eerst de fouttypegroep, daarna het fouttype (grof) en vervolgens eventueel de foutsoort (fijn)