"Fähre" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Fähreveerboot

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Die ungefähre Tiefe der HydrogeologicalUnit.De geschatte diepte waarop de HydrogeologicalUnit voorkomt.
Die ungefähre Mächtigkeit der HydrogeologicalUnit.De geschatte dikte van de HydrogeologicalUnit.
I. Währungsreserven und sonstige Fremdwährungsaktiva (ungefährer Marktwert)I. Officiële reserves en overige activa in vreemde valuta (ongeveer marktwaarde)
Anbindungen Häfen an Eisenbahn; schadstoffarme Fähren; Eisbrecher-KapazitätenSpoorverbindingen havens; veerboten met lage CO2-uitstoot; ijsbreekcapaciteit
Das ungefähre Ausmaß der durch menschliche Aktivität bedingten Veränderung des Grundwassers.De benaderde mate van verandering van het grondwater als het gevolg van menselijke activiteit.
Ein Wert zur Angabe des ungefähren Wasserdargebots in einem natürlichen hydrogeologischen Objekt.Een benaderde waarde die de wateropbrengst definieert in een natuurlijk hydrogeologisch object.
einen ungefähren Zeitplan für die Zahlungen an den Begünstigten in Verbindung mit den Etappenzielen und Zielvorgaben;een indicatief tijdschema voor betalingen aan de begunstigde op basis van de mijlpalen en streefdoelen;