"Ersatzteile" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Ersatzteilereserveonderdelen

Beispieltexte mit "Ersatzteile"

Ersatzteile Allgemeinreserveonderdelen algemeen
Ersatzteile Kippgerätreserveonderdelen kieptoestel
Ersatzteile G1-Einheitenreserveonderdelen G1-units
Ersatzteile Maschinentischreserveonderdelen machinetafel
Ersatzteile Vorschubeinheitreserveonderdelen aanvoerunit
Service und Ersatzteileservice en reserveonderdelen
Verschleiß- und Ersatzteileslijtdelen en reserveonderdelen
Ersatzteile für zivile Luftfahrzeuge und Triebwerkereserveonderdelen voor burgerluchtvaartuigen en motoren;
Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten Anforderungen entsprechen.Reserveonderdelen moeten aan de door de fabrikant vastgelegde eisen voldoen.
Ersatzteile müssen den von Ketten festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.Reserveonderdelen moeten aan de door Ketten vastgelegde technische eisen voldoen.
Ersatzteile verwendet, bei denen nicht garantiert werden kann, dass sie den in der Betriebsanleitung beschriebenen Teilen völlig entsprechenreserveonderdelen gebruikt, waarvan niet gegarandeerd kan worden dat ze volledig in overeenstemming zijn met de in de bedrijfshandleiding beschreven onderdelen
Warensendungen zur oder nach der Reparatur und die zugehörigen Ersatzteile.Goederen bestemd voor dan wel na reparatie en de onderdelen hiervoor.
Alle Ersatzteile sind in vier Gruppen zu unterteilen:Alle vervangingsonderdelen moeten worden ingedeeld in 4 groepen:
Diese Regelung gilt für die grundlegende Bremsfunktion der folgenden Ersatzteile [1]:Dit reglement is van toepassing op de basisremfunctie van de volgende vervangingsonderdelen [1]:
Die nach dieser Regelung genehmigten Ersatzteile müssen so beschaffen sein, dass sie dem genehmigten Typ entsprechen.Krachtens dit reglement goedgekeurde vervangingsonderdelen moeten zo worden gefabriceerd dat zij conform zijn met het goedgekeurde type.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Originalersatzteileoriginele reserveonderdelen
Ersatzteilehöhenverstellungreserveonderdelen hoogteverstelling
Ersatzteile S2-Einheitenreserveonderdelen S2-units
Angaben zu Ersatzteilen,informatie over welke onderdelen kunnen worden vervangen;
Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden.Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant.
Reparierbarkeit und Verfügbarkeit von ErsatzteilenRepareerbaarheid en beschikbaarheid van reserveonderdelen
Es dürfen nur Originalersatzteile eingesetzt werden.Er mogen alleen originele reserveonderdelen gebruikt worden.
Dies ist bei Originalersatzteilen immer gewährleistet.Dit is bij originele reserveonderdelen altijd gegarandeerd.
Setzen Sie nur Original-Ersatzteile des Herstellers ein!Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de fabrikant!
Servicesets mit Ersatzteilen sichern den langfristigen Gebrauch jeder Leuchte.Servicesets met reserveonderdelen garanderen het langdurige gebruik van elke lamp.
GEBRAUCHTE LUFTFAHRZEUGE, ERSATZTRIEBWERKE, ERSATZTEILE, WARTUNGS- UND SERVICEVERTRÄGEGEBRUIKTE LUCHTVAARTUIGEN, RESERVEMOTOREN, RESERVEONDERDELEN, ONDERHOUDS- EN SERVICECONTRACTEN