"Eilgang" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Eilgangijlgang

Beispieltexte mit "Eilgang"

Eilgang kann nicht geregelt werden!IJlgang kan niet afgesteld worden!
Eilgang über Schalthebel und SchalterIJlgang via schakelhendel en schakelaar
Vorabschaltung Eilgang auf langsamVooruitschakeling ijlgang op langzaam
Schneiden im Eilgang ist verboten!Zagen in de ijlgang is verboden!
Bei Eilgang ist keine Geschwindigkeitsregelung möglichBij ijlgang is het niet mogelijk de snelheid te regelen
Schalter für Eilgang (nur in Abstimmung mit Schalthebel)Schakelaar voor ijlgang (alleen in combinatie met schakelhendel)
Stellen Sie den Schalthebel auf Eilgang oder Schneidegang (nur im Stillstand schalten).Zet de schakelhendel op ijlgang of zagen (alleen stilstaand schakelen).