"Datum" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Datumdatum

Beispieltexte mit "Datum"

Erf. Datumprod.datum
aktuelles Datumactuele datum
Datum der GenehmigungDatum van goedkeuring
Datum der Probenahme:Datum van de monsterneming:
Datum der Verfügung,de datum van de beslissing,
Datum der Validierung*Datum van de validering*
Datum der KontraktbeendigungDatum van beëindiging van het contract
Betriebsstunden Datum Uhrzeitbedrijfsuren datum tijd
Datum der Vergabe undde datum waarop de opdracht is gegund, en
Datum und Zeit ändernDatum en tijd wijzigen
Datum Kauf oder AnmietungDatum van aanschaf of huur
Datum der vorherigen MeldungDatum van de vorige melding
Datum der letzten Auditprüfung:Datum van de laatste nalevingscontrole:
Datum der verwendeten Hintergrundkarte.Datum van de gebruikte achtergrondkaart.
Datum der betreffenden Verwaltungsverfügung.Datum van de betrokken administratieve voorschriften.
Link zum gemeldeten Datensatz nach dem im reportDate angegebenen Datum.Link naar de gerapporteerde gegevensverzameling op basis van de in het attribuut reportDate aangegeven datum.
unterrichten den betreffenden Mitgliedstaat vor einem von diesem festgesetzten Datumstellen de betrokken lidstaat vóór een door deze lidstaat te bepalen datum:
Die Befreiung der einzelnen Parteien gilt mit Wirkung von dem in der Spalte „Mit Wirkung vom“ genannten Datum.Deze vrijstellingen gaan voor iedere betrokkene in op de datum die is vermeld in de kolom „datum van inwerkingtreding”.
das Datum des Urteils;de datum van het vonnis,
das Datum der Umladung.de datum en de dag waarop wordt overgeladen.
Das Datum der Änderung.De datum waarop de verandering optrad.
Vermutetes Datum des VorfallsVermoedelijke datum van het incident
das Datum ihres Inkrafttretens,de begindatum van de overeenkomst;
das Datum ihres Inkrafttretens.de datum van inwerkingtreding van het veiligheidsrichtsnoer.
F808: Datum der VorausfestsetzungF808: datum van vaststelling vooraf

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Anfangsdatumbegindatum
Enddatumeinddatum
Ausgabedatumuitgiftedatum
Erstellungsdatumcreatiedatum
Datumsangabendatumvermeldingen
Datum des AbtransportsDatum van vertrek
Datum des Inkrafttretens.de datum van inwerkingtreding.
Datum der ZwischenschaltungDatum van tussenplaatsing
Datum- und Uhrzeitfunktionendatum- en tijdfuncties
Datum der Zuschlagsentscheidung.Datum van het besluit tot gunning van de concessie.
Eingabe Datum, Uhrzeitinvoer datum, tijd
Geburtsdatum: um 1958.Geboortedatum: rond 1958.
Geburtsdatum: Um 1960.Geboortedatum: rond 1960.
Geburtsdatum laut Ausweis:Geboortedatum vermeld in documenten:
Geburtsdatum: 1953, MohilevGeboortedatum: 1953, Mohilev
Datum und Uhrzeit des FehlersDatum en tijdstip van de fout
Datum des Beginns des Vorhabensbegindatum van de concrete actie;
Datum der Gewährung der Beihilfe:Datum waarop de steun wordt verleend:
Datum der Inbetriebnahme des Bergwerks.Datum waarop de werkzaamheden bij de mijn zijn begonnen.
Datum der Ausstellung der HandelsrechnungDe datum van afgifte van de handelsfactuur;
Datum der Bestimmung der Ressourcenmenge.Datum waarop de bron werd gekwantificeerd.
Datum der Entscheidung des Preisgerichts.Datum van het besluit van de jury.
Taste - Datum, Zeit ändernKnop - Datum, tijd wijzigen
Eintragungsdatum: 4. Juli 2000Datum van oprichting: 4 juli 2000
Eintragungsdatum: 4. Juli 2000;Datum van oprichting: 4 juli 2000;
Mullah; b) Maulavi. Geburtsdatum:Moellah (Mullah), b) Maulavi. Geboortedatum:
das Ausstellungsdatum der Bescheinigung,datum van afgifte van het certificaat;
das Ausstellungsdatum der Ausfuhrbescheinigung,de datum van afgifte van het uitvoercertificaat;
Ankunftsdatum der verbrauchsteuerpflichtigen WarenDatum van aankomst van de accijnsgoederen