"Bremsklotz" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Bremsklotzremblok

Beispieltexte mit "Bremsklotz"

Diese Bremsen bestehen aus einem federbetätigten Druckzylinder dessen Kolben auf einen Bremsklotz drückt und mit einem Bremsbelag bestückt ist.Deze remmen bestaan uit een veerdruk bediende drukcilinder waarvan de zuiger op een remblok drukt en die voorzien is van remvoering.
Im deaktivierten Zustand der Bremse drückt ein Kolben über Druckluft gegen die Federkraft des Zylinders den Bremsklotz zurück und gibt die Bremsscheibe und damit die Lagereinheit frei.In uitgeschakelde toestand van de rem drukt een zuiger met behulp van perslucht tegen de veer van de cilinder het remblok terug en geeft de remschijf en daarmee ook het lager vrij.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Bremsklotz/Bremsbelag [1] Nichtzutreffendes streichen.Remblok/remvoering [1] Doorhalen wat niet van toepassing is.
bei Bremsklotz-Einheiten die Werte μop, μmin, μmaxbij rembloksets de waarden μop, μmin en μmax;
Beispiel für die Kennzeichnung einer Bremsklotz-EinheitVoorbeeld van de markering van een remschoenset
Dieses Verfahren ist nur bei Bremsklotz-Einheiten anzuwenden.Deze methode is alleen van toepassing op rembloksets.
Diese Prüfung wird nur bei Bremsklotz-Einheiten für Scheibenbremsen durchgeführt.Deze test is alleen van toepassing op rembloksets voor schijfremmen.
Die zulässige Mindestscherfestigkeit beträgt bei Bremsklotz-Einheiten 250 N/cm2 und bei Bremsbacken-Einheiten 100 N/cm2.De laagste aanvaardbare schuifsterkte bedraagt 250 N/cm2 voor rembloksets en 100 N/cm2 voor remschoensets.
Die Temperaturen dürfen bei Bremsklotz-Einheiten nicht höher als 500 °C und bei Trommelbremsbelag-Einheiten nicht höher als 250 °C sein.Bij rembloksets mag de temperatuur 500 °C en bij trommelremvoeringsets 250 °C niet overschrijden.