"Bienenzucht" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Bienenzuchtbijenteelt

Beispieltexte mit "Bienenzucht"

Nationale Zahlungen für die BienenzuchtNationale betalingen voor de bijenteelt
Honig und sonstige Erzeugnisse der BienenzuchtHoning en producten van de bijenteelt
Honig und sonstige Erzeugnisse der Bienenzucht: Honig, Met und sonstige Erzeugnisse und Nebenerzeugnisse der BienenzuchtHoning en producten van de bijenteelt: honing, hydromel en andere producten en bijproducten van de bijenteelt
Bei Honig und sonstigen Erzeugnissen der Bienenzucht (Code 700) wird die Menge in ‚Honigäquivalenten‘ ausgedrückt.Voor honing en andere producten van de bijenteelt (code 700) wordt de hoeveelheid uitgedrukt in honingequivalent.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Bienenzuchterzeugnisse, Teil XXII;producten van de bijenteelt, deel XXII;
Beihilfe im bienenzuchtsektorSteun in de bijenteeltsector
Begriffsbestimmungen für den BienenzuchtsektorDefinities met betrekking tot de bijenteeltsector
Der Bienenzuchtsektor umfasst die in nachstehender Tabelle aufgeführten Erzeugnisse:De in de onderstaande tabel opgenomen producten vallen onder de sector bijenteelt.
Diese Programme werden in Zusammenarbeit mit Interessenverbänden im Bienenzuchtsektor entwickelt.Deze programma's worden ontwikkeld in samenwerking met representatieve organisaties op het gebied van de bijenhouderij.