"Berichtigungshaushaltsplan" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Berichtigungshaushaltsplangewijzigde begroting

Beispieltexte mit "Berichtigungshaushaltsplan"

Erster Berichtigungshaushaltsplan der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMEA) für das Haushaltsjahr 2004Eerste gewijzigde begroting van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) voor 2004
Dieser Spielraum kann nur im Zusammenhang mit einem Berichtigungshaushaltsplan oder einem Jahreshaushaltsplan in Anspruch genommen werden.Deze mag uitsluitend in samenhang met een gewijzigde of jaarlijkse begroting worden aangesproken.
Der Verwaltungsrat hat am 30. September 2004 den ersten Berichtigungshaushaltsplan der EMEA für das Haushaltsjahr 2004 angenommen (MB/73594/2004).De eerste gewijzigde begroting van het EMEA voor het begrotingsjaar 2004 heeft de raad van bestuur op 30 september 2004 vastgesteld (MB/73594/2004).
Der Verwaltungsrat genehmigt den Berichtigungshaushaltsplan unter gebührender Berücksichtigung der Dringlichkeit durch einstimmigen Beschluss der Vertreter der Mitgliedstaaten.Rekening houdend met de vereiste spoed neemt de raad van bestuur de gewijzigde begroting met eenparigheid van stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten aan.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 6 der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013van de gewijzigde begroting nr. 6 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013
die im Haushaltsplan, einschließlich im Wege eines Berichtigungshaushaltsplans, bereitgestellten Mittel;de in de begroting opgenomen kredieten, met inbegrip van die van gewijzigde begrotingen;
unter Hinweis auf die vom Europäischen Parlament am 20. November 2013 angenommene Abänderung am Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 9/2013,Gezien de amendementen op het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2013, aangenomen door het Parlement op 20 november 2013,
Im Fall unvermeidlicher, außergewöhnlicher oder unvorhergesehener Umstände kann der Direktor dem Verwaltungsrat den Entwurf eines Berichtigungshaushaltsplans vorlegen.In geval van onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, kan de directeur een ontwerp van gewijzigde begroting voorleggen aan de raad van bestuur.