"Benutzerverwaltung" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Benutzerverwaltunggebruikersbeheer

Beispieltexte mit "Benutzerverwaltung"

Admin Benutzerverwaltungadmin gebruikersbeheer
Sie besitzen keine Sperre für die Benutzerverwaltung.U heeft geen blokkering voor het gebruikersbeheer.
Es ist ein Fehler bei der Benutzerverwaltung aufgetreten.Er is een fout opgetreden bij het gebruikersbeheer.
Es ist ein unbekannter Fehler bei der Benutzerverwaltung aufgetreten.Er is een onbekende fout opgetreden bij het gebruikersbeheer.
Bitte starten Sie die Benutzerverwaltung über die Funktionsübersicht, um weiter zu arbeiten.Start het gebruikersbeheer via het functieoverzicht op om verder te kunnen werken.
Sie können die Benutzerverwaltung nicht benutzen, da sie durch, Telefonnummer, Abteilung vom Rechner gesperrt ist.U kunt de gebruikers niet beheren omdat deze door, telefoonnummer, afdeling van PC geblokkeerd zijn.
Beim Anlegen bzw. Bearbeiten einer Regel müssen Sie analog zur Benutzerverwaltung zunächst das gewünschte Werk auswählen, damit die zugeordneten Montagelinien angezeigt werden können.Bij het aanmaken resp. bewerken van een regel moet u overeenkomstig het gebruikersbeheer eerst de gewenste fabriek selecteren, opdat de toegekende montageseries kunnen worden weergegeven.
Beim Anlegen bzw. Bearbeiten eines Standorts müssen Sie analog zur Benutzerverwaltung zunächst das gewünschte Werk auswählen, damit die zugeordneten Montagelinien angezeigt werden können.Bij het aanmaken resp. bewerken van een standplaats moet u overeenkomstig het gebruikersbeheer eerst de gewenste fabriek selecteren, opdat de toegekende montagelijnen kunnen worden weergegeven.