"Begriff" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Begriffbegrip

Beispieltexte mit "Begriff"

Begriff der KernnetzkorridoreDefinitie van kernnetwerkcorridors
Begriff der gleichwertigen ArbeitHet begrip gelijkwaardige arbeid
Begriff der Anpassung der KreditbewertungBetekenis van aanpassing van de kredietwaardering
Begriff des ‚Unternehmens in Schwierigkeiten‘Het begrip „onderneming in moeilijkheden”
Begriff für die Ressourcenschätzung vor den ‚Standard-Codes‘ (JORC usw.)Term voor de raming van bronnen voor de "standard codes" (bv. JORC enz.)
Zuordnung einer Schicht zu einem ihrer Art entsprechenden BegriffToekenning van een laag overeenkomstig het concept dat bij zijn soort past.
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN ALS IN DEN INTERNATIONALEN KONTEN DER ZAHLUNGSBILANZ VERWENDETER BEGRIFFBIJKANTOREN IN DE INTERNATIONALE REKENINGEN VAN DE BETALINGSBALANS
Für die Zwecke der Festlegung des in Unterabsatz 1 genannten Referenzanteils bezeichnet der BegriffVoor het vaststellen van het referentieaandeel bedoeld in de eerste alinea:
In diesem Begriff nicht enthalten sindHet apparaat kan zo zijn ontworpen dat het moet worden aangesloten op andere voorschakelapparaten voor lampen om deze functies te kunnen vervullen.
Dieser Begriff umfasst nicht das Flughafentransitvisum.„visum” een door Armenië of een van de lidstaten afgegeven vergunning of genomen beslissing die vereist is voor een inreis in of een doorreis over het grondgebied van Armenië respectievelijk een van de lidstaten. Luchthaventransitvisa vallen hier niet ond
Der Begriff der Grassilage muss daher definiert werden.Bijgevolg moet worden bepaald wat onder „kuilgras” wordt verstaan.
Der Begriff „Siedlungsabfälle“ erfasst jedoch nicht:De uitdrukking „stedelijk afval” heeft echter geen betrekking op:
Acquirer (Acquirer) Der Begriff gilt in folgenden Fällen:Betalingsrekening (Payment account) „Betalingsrekening”: heeft dezelfde betekenis als bedoeld in artikel 4 Richtlijn 2007/64/EG.
Allgemeiner Begriff zur Angabe der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses.Een algemeen concept dat betrekking heeft op de kans dat een gebeurtenis zich voordoet.
Der Begriff „Bergerzeugnis“ wird als fakultative Qualitätsangabe geschaffen.De aanduiding „product uit de bergen” wordt ingevoerd als facultatieve kwaliteitsaanduiding.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Fehlerartsuchbegriffzoekterm fouttype
Fehlerobjektsuchbegriffzoekterm foutobject
Suchbegriffzoekterm
Schiebegriffduwbeugel
Begriffserklärungbegrippenverklaring
Begriffsbestimmung und AnerkennungDefinitie en erkenning
Begriffsbestimmung des GroßkreditsDefinitie van grote risicoblootstelling
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND LIQUIDITÄTSDECKUNGSANFORDERUNGDEFINITIES EN LIQUIDITEITSDEKKINGSVEREISTE
Suchergebnisse für Suchbegriffresultaten zoekopdracht voor zoekterm
Gegenstand und BegriffsbestimmungenOnderwerp en definities
Anwendungsbereich und BegriffsbestimmungenWerkingssfeer en definities
Begriffe aus WL löschenTermen uit WL wissen
Begriffe zu WL hinzufügenTermen aan WL toevoegen
Begriffsbestimmungen für den EiersektorDefinities met betrekking tot de eiersector
Begriffsbestimmungen für den ReissektorDefinities met betrekking tot de rijstsector
Begriffsbestimmungen für den HopfensektorDefinities met betrekking tot de hopsector
Begriffsbestimmungen für den BienenzuchtsektorDefinities met betrekking tot de bijenteeltsector
Begriffsbestimmungen für den GeflügelfleischsektorDefinities met betrekking tot de sector vlees van pluimvee
Die linke Hand fasst den VerschiebegriffMet uw linkerhand pakt u de verplaatsingsgreep
Diese Begriffsbestimmung umfasst nicht:Onder deze definitie vallen niet:
Geltungsbereich und verwendete BegriffeToepassingsgebied en gebruikte terminologie
Diese Begriffsbestimmungen gelten nicht fürDeze definities zijn niet van toepassing op:
Anstelle von „Hersteller“ erlaubte BegriffeBegrippen die zijn toegestaan in plaats van "producent"
GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGENONDERWERP, TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES
Allgemeine Begriffsbestimmung für Hybridfahrzeuge (HV):Algemene definitie van hybride voertuigen (HV):
Anwendungsbereich, allgemeine Grundsätze und BegriffsbestimmungenToepassingsgebied, algemene beginselen en definities