"Beenden" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Beendenafsluiten

Beispieltexte mit "Beenden"

Beenden des Programmsafsluiten van het programma
Die teilnehmenden Mitgliedstaaten können ihre Teilnahme jederzeit nach entsprechender Mitteilung an die Kommission beenden.De deelnemende lidstaten kunnen hun deelname te allen tijde beëindigen door de Commissie daarvan in kennis te stellen.
Eröffnung und Beenden der öffentlichen InterventionOpening en sluiting van de openbare interventie
geplante Schritte, um die Abhängigkeit von staatlichem Kapital zu beenden [22].de route die wegvoert van afhankelijkheid van door de staat verschaft kapitaal [22].
Bei einem Ausnahmezustand kann die Anstellungsbehörde entscheiden, den Urlaub zu beenden und den Beamten wieder einzuweisen.In een buitengewone situatie kan het tot aanstelling bevoegde gezag evenwel besluiten het verlof te beëindigen en de ambtenaar te herplaatsen.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Aufforderung an das Transaktionsregister, den Verstoß zu beenden;het verzoek aan het transactieregister om een einde te maken aan de inbreuk;