"Bauteildetails" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
Bauteildetailsonderdeelgegevens

Beispieltexte mit "Bauteildetails"

Es besteht die Möglichkeit, für einen Positionscode ein oder mehrere Bauteile oder Bauteildetails anzugeben, auf die sich der Positionscode bezieht.Het is mogelijk om voor een positiecode één of meerdere onderdelen of onderdeeldetails aan te geven waarop de positiecode betrekking heeft.
Im Positionskatalog besteht die Möglichkeit, für einen Positionscode ein oder mehrere Bauteile oder Bauteildetails anzugeben, auf die sich der Positionscode bezieht.Het is mogelijk om in de positiecatalogus voor een positiecode één of meerdere onderdelen of onderdeeldetails aan te geven waarop de positiecode betrekking heeft.
Geben Sie dazu im Textfeld "Suchbegriff" einen Teil des Namens oder den ganzen Namen des gewünschten Bauteils bzw. des Bauteildetails ein, hier z.B. "Heizdraht" und betätigen Sie die Schaltfläche "Suchen"Voer hiertoe in het tekstveld "Zoekbegrip" een deel van de naam of de volledige naam van het gewenste onderdeel resp. onderdeeldetail in, hier bijv. "Verwarmingskabel" en klik op de knop "Zoeken"
Geben Sie dazu im Textfeld "FO-Suchbegriff" einen Teil des Namens oder den ganzen Namen des gewünschten Bauteils bzw. des Bauteildetails ein, hier z.B. "Heizdraht" und betätigen Sie die Schaltfläche "Suchen"Voer hiertoe in het tekstveld "FO-zoekbegrip" een deel van de naam of de volledige naam van het gewenste onderdeel resp. onderdeeldetail in, hier bijv. "Verwarmingskabel" en klik op de knop "Zoeken"
Um einer Position Bauteile oder Bauteildetails zuzuordnen, wählen Sie auf der Registerkarte "Neue Position anlegen" bzw. "Position bearbeiten" im unteren Teil das gewünschte Fehlerobjekt aus und betätigen Sie "Zuordnen".Om onderdelen of onderdeeldetails toe te wijzen aan een positie, selecteert u op het tabblad "Nieuwe positie aanmaken", resp. "Positie bewerken" in het onderste gedeelte het gewenste foutobject en drukt u op "Toewijzen".