"Bauteil" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

Bauteilonderdeel
Bauteilbouwelement

Beispieltexte mit "Bauteil"

elektronisches Bauteilelektronisch onderdeel
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteildoorvoergat in het aan te sluiten onderdeel
ein Bauteil das in die Fassadenöffnung eingesetzt wirdeen bouwelement dat in de gevelopening geplaatst wordt
vormontiertes Rolladenkastensystem als ein Bauteil zum schnellen Einbau auf der Baustellevoorgemonteerd rolluikkastensysteem als bouwelement voor het snel inbouwen op de bouwplaats
Vormontiertes Rolladenkastensystem als ein Bauteil zum schnellen Einbau auf der BaustelleVoorgemonteerd rolluikkastensysteem als bouwelement voor het snel inbouwen op de bouwplaats
Das Bauteil muss die folgenden Leistungsprüfungen gemäß den Anhängen 11 und 12 bestehen:Het onderdeel moet de volgende prestatietests overeenkomstig de bijlagen 11 en 12 doorstaan:
Diese Aufschrift muss deutlich lesbar und dauerhaft und auch am eingebauten Bauteil sichtbar sein.Die opschriften moeten onuitwisbaar, goed leesbaar en ook zichtbaar zijn in de stand waarin de voorziening op het voertuig is gemonteerd.
Mit Hilfe der Suchfunktion für Fehlerobjekte ist es sehr einfach möglich, das passende Bauteil oder Bauteildetail zu finden.Met behulp van de zoekfunctie voor foutobjecten is het zeer eenvoudig mogelijk om het geschikte onderdeel of onderdeeldetail te vinden.
Falls das von Ihnen gesuchte Bauteil noch nicht in der Liste der Suchergebnisse vorhanden ist, können Sie weitere Suchanfragen durchführen.Als het door u gezochte onderdeel nog niet in de lijst met zoekresultaten wordt weergegeven, kunt u een nadere zoekopdracht uitvoeren.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

Bauteildetailsonderdeelgegevens
Bauteilgruppeonderdeelgroep
Bauteilgruppeonderdelencategorie
Bauteileonderdelen
Grundbauteilebouwelementen
Min. Bauteildickemin. dikte onderdeel
Drehende Bauteiledraaiende onderdelen
OBD-Bauteile im FahrzeugOBD-onderdelen aan boord van het voertuig
Defekte elektrische Bauteiledefecte elektrische onderdelen
Einzelzeichnungen aller Bauteile.gedetailleerde tekeningen van alle onderdelen die bij de fabricage zijn gebruikt.
Bauteile wie abgebildet auf das Förderband legen.Leg de onderdelen als afgebeeld op de transportband.
Bauteile, deren kombinierte Funktion die Vorschriften von Absatz 12 und Absatz 15 erfüllen, gelten als seitliche Schutzeinrichtung.Onderdelen die samen aan de voorschriften van de punten 12 en 15 voldoen, worden geacht een zijdelingse bescherming te vormen.
Bauteile wie Rohrleitungen, Armaturen, Schlauche dürfen nicht mit der Gabel des Staplers in Berührung kommen bzw. diese beschädigen.Onderdelen zoals buisleidingen, armaturen of slangen mogen niet in aanraking komen met de vork van de heftruck en beschadigd raken.
Verzeichnis der OBD-Bauteile im FahrzeugLijst van OBD-onderdelen aan boord van het voertuig
Liste der Hauptbauteile des Alarmsystems:Lijst van de voornaamste onderdelen van het alarmsysteem:
Liste der Hauptbauteile des Alarmsystems: …Lijst van de voornaamste onderdelen van het alarmsysteem: …
Asbestabfall und Bauteile, die Asbest enthalten,asbestafval en onderdelen die asbest bevatten,
Spiralförmiges Gasturbinenbauteil für TurboladerSpiraalvormige gasturbinecomponent voor turbocompressor:
Fehlerobjekt (Hauptgruppe, Bauteilgruppe, Bauteil, Bauteildetail)Foutobject (Hoofdgroep, onderdeelgroep, onderdeel, onderdeeldetail)
Partikelnachbehandlungssystem (einschließlich dazugehöriger Bauteile),deeltjesnabehandelingssysteem (en bijbehorende onderdelen),