"Bankgeschäft" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch

Bankgeschäftbankactiviteit

Beispieltexte mit "Bankgeschäft"

Kosten-/Ertrags-Verhältnis im BankgeschäftVerhouding kosten/opbrengsten van het bankbedrijf
Marktanteil 2011 im Bankgeschäft und 2010 im Versicherungsgeschäft.Marktaandeel voor het bankbedrijf in 2011 en voor het verzekeringsbedrijf in 2010.
Diese Belastung würde in erster Linie das Bankgeschäft (-[650-750] Mio. EUR) treffen.Deze impact zou in hoofdzaak te merken zijn in de bankdivisie (-[650-750] miljoen EUR).

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

In vielen regionalen Gebieten sind die Sparkassen die einzigen Bankgeschäfte betreibenden Finanzinstitute [8].In heel wat gebieden zijn spaarbanken de enige actieve financiële instellingen [8].
Die Kommission hält fest, dass die im Zeitfenster 2012-2016 zu erwartenden Verluste aus dem Retail-Bankgeschäft begrenzt bleiben dürften.De Commissie wijst erop dat de verliezen die voor de retail bankactiviteiten voor de periode 2012-2016 worden verwacht, beperkt zouden moeten blijven.