"Amtsblatt" auf Niederländisch


Deutsch

Niederländisch Übersetzung

AmtsblattStaatscourant

Beispieltexte mit "Amtsblatt"

Amtsblatt EUPublicatieblad EU
Erwerb der Rechtspersönlichkeit und Veröffentlichung im AmtsblattVerkrijging van rechtspersoonlijkheid en bekendmaking in het Publicatieblad
Vollständige Nennung der Fundstelle der Rechtsvorschrift im Amtsblatt.Volledige aanduiding van de plaats in het officiële publicatieblad waar de tekst van het wetsinstrument is gepubliceerd.
Sie wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Deze methoden worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Diese wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Het bericht van inschrijving wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Diese Erklärung wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht;Deze verklaring wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie;
Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.“Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.”.
Die Veröffentlichung der Verordnung im oben genannten Amtsblatt wird annulliert.De bekendmaking van deze verordening dient als nietig te worden beschouwd.
Dieser Durchführungsrechtsakt wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.Die uitvoeringshandeling wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Einleitungsbekanntmachung enthältDe kennisgeving van opening van een onderzoek wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en:

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

EWR-Beilage des AmtsblattesEER-supplement bij het Publicatieblad;
dem Titel des Amtsblattstitel van het officiële publicatieblad
Siehe Seite 1dieses Amtsblatts.Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.
Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.Bladzijde 1 van dit Publicatieblad.
Siehe Seite 2 dieses Amtsblatts.Zie bladzijde 2 van dit Publicatieblad.
Siehe Seite 27 dieses Amtsblatts.Zie bladzijde 27 van dit Publicatieblad.
Link zu einer Onlineversion des AmtsblattsLink naar de online versie van het officiële publicatieblad.
dem Band und/oder der Serie des Amtsblattsde band en/of het serienummer