"übersetzt" auf Niederländisch


Deutsch
Niederländisch
übersetztvertaald

Beispieltexte mit "übersetzt"

Dieser Hinweis wird auch in die anderen Amtssprachen übersetzt.Deze vermelding wordt in andere officiële talen vertaald.
übersetzt ist, wird er auf Deutsch angezeigt.Als een functienaam nog niet in de ingestelde taal is vertaald, wordt deze in het Duits weergegeven.
übersetzt werden.Voorts kunnen beide benamingen vrijwel gelijk zijn wanneer zij worden vertaald naar derde talen.

Weitere Deutsch-Niederländisch Übersetzungen

übersetzten Fassung wiedergegeben.De tabel, die geen verwijzing naar de regeling hout bevat, is vertaald weergegeven in bijlage II bij deze tekst.
übersetzte Fassung der Beschreibungen beihilfefähiger Kosten in den internen EWR-Leitlinien ist als Anhang I beigefügt [32].Een vertaalde versie van de omschrijving van de in aanmerking komende kosten als bedoeld in de interne EER-richtsnoeren is aangehecht als bijlage I [32].