"Hongkong" auf Italienisch


Deutsch

Italienisch Übersetzung

HongkongHong Kong

Beispieltexte mit "Hongkong"

Singapur, Südkorea, Taiwan, Hongkong.Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong-Kong.
Schlussofferte unter Anlage I von Hongkong (China)Offerta finale relativa all’appendice I presentata da Hong Kong, Cina
Thailand, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Hongkong SVRThailandia, Malaysia, Singapore, Corea del Sud, Taiwan, RAS di Hong Kong.