"anlegen" auf Finnisch


anlegenLaadi


Beispieltexte mit "anlegen"

Watch List anlegenLuo Watch List
Neue Watch List (WL) anlegenLuo Watch List (WL)
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.Jos tiloissa ei ole tehokasta ilmanvaihtoa, käytettävä soveltuvia hengityssuojaimia.
Investmentfonds erzielen Einkommen, indem sie das Geld der Anteilseigner anlegen.Sijoitusrahastot saavat tuloja sijoittamalla osakkeenomistajilta saadut rahavarat.
Die Druckerei sollte außerdem eine Datenbank mit sämtlichen Nummerierungen anlegen.Painolaitoksen olisi myös pidettävä tietokantaa numeroinnista.
Sie können Watch Lists nach Themenbereichen oder Fachgebieten, oder eine andere von Ihnen definierte Kategorie anlegen.Voit laatia Watch List -listoja aihe- tai ammattialueiden mukaisesti tai itse määrittämäsi luokan mukaan.
B. Anlegen und Gebrauch von PBE in einer geschlossenen simulierten raucherfüllten Umgebung.suojaavan hengityslaitteen pukeminen ylle ja sen käyttö jäljitellyn savun täyttämässä suljetussa tilassa.