"Zollkontrolle" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Zollkontrolletullivalvonta

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Risikomanagement und ZollkontrollenRiskinhallinta ja tullitarkastukset
die Art der von den Zollbehörden durchzuführenden Zollkontrollen,tulliviranomaisten tekemien tullitarkastusten luonne;
Die Zollbehörden können alle Zollkontrollen durchführen, die ihres Erachtens erforderlich sind.Tulliviranomaiset voivat suorittaa tarpeellisiksi katsomansa tullitarkastukset.
Personen, Waren und Beförderungsmittel können beim Eingang oder Ausgang aus den Freizonen Zollkontrollen unterworfen werden.Tulliviranomaiset voivat tarkastaa vapaa-alueelle saapuvia tai sieltä poistuvia henkilöitä, tavaroita ja kuljetusvälineitä.
die Risikofaktoren oder -indikatoren, die bei der Auswahl von Waren oder Wirtschaftsbeteiligten für Zollkontrollen zu berücksichtigen sind,riskitekijät tai -indikaattorit, joita käytetään valittaessa tavaroita tai talouden toimijoita tullitarkastukseen;