"Zollkontingent" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Zollkontingenttariffikiintiö

Beispieltexte mit "Zollkontingent"

Zollkontingent für frisches, gekühltes oder gefrorenes QualitätsrindfleischKorkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan tariffikiintiöt
Zollkontingent für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die GemeinschaftNorjasta peräisin olevien tavaroiden yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa sovellettavat tariffikiintiöt
Zollkontingent für das Jahr 2013 für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in Norwegen in die Europäische UnionNorjasta peräisin olevien tavaroiden tuonnissa Euroopan unioniin sovellettava tariffikiintiö vuodeksi 2013
Das erhöhte Zollkontingent ist der auf dieses Fischereierzeugnis in dem betreffenden Kalenderjahr anwendbare Zollkontingent.Korotettu vuotuinen tariffikiintiö on kyseisen kalastustuotteen osalta asianomaisena kalenterivuonna sovellettava tariffikiintiö.
Dieses Zollkontingent sollte eröffnet werden.Kyseinen tariffikiintiö olisi avattava.
Das Zollkontingent hat die laufende Nummer 09.4003.Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4003.
Das Zollkontingent trägt die laufende Nummer 09.4537.Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4537.
Ein Zollkontingent ist ausschließlich Nicaragua vorbehalten.Yksi tariffikiintiö on myönnetty yksinomaan Nicaragualle.
Daher ist für diese Erzeugnisse ein Zollkontingent zu eröffnen.Sen vuoksi on tarpeen avata kyseisten tuotteiden tariffikiintiö.
Das neue Zollkontingent wird dem bestehenden Zugeständnis hinzugefügt.Tämä uusi tariffikiintiö lisätään aikaisempaan myönnytykseen.
Anforderungen für unter das Zollkontingent gemäß Artikel 1 fallende ErzeugnisseAsetuksen 1 artiklassa tarkoitettuun tariffikiintiöön kuuluvia tuotteita koskevat vaatimukset

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Verwaltung des ZollkontingentsTariffikiintiön hallinnointi
Zollkontingente gemäß Artikel 1 Nummern 1 und 3Asetuksen 1 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tariffikiintiöt
WTO-Zollkontingent: siehe Anhang 7.WTO:n tariffikiintiö: ks. liite 7.
Anwendung der Zollkontingente auf MilcherzeugnisseMaitotuotteiden tariffikiintiöiden täytäntöönpano
Eröffnung von Zollkontingenten und anzuwendende ZölleTariffikiintiöiden avaaminen ja kannettavat tullit
Auf Wildlachs finden die Zollkontingente keine Anwendung.Luonnonvaraiseen loheen ei sovelleta eikä sille myönnetä tariffikiintiöitä.
Zwei Zollkontingente sind ausschließlich Panama vorbehalten.Kaksi tariffikiintiötä on myönnetty yksinomaan Panamalle.
Diese neuen Zollkontingente sollten nunmehr eröffnet werden.Nämä uudet tariffikiintiöt olisi avattava.
Zollzugeständnisse im Rahmen gemeinschaftlicher Zollkontingente und ReferenzmengenTariffimyönnytykset yhteisön tariffikiintiöiden ja viitemäärien rajoissa