"Zielgruppen" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

ZielgruppenKohderyhmät

Beispieltexte mit "Zielgruppen"

Zielgruppen waren die Armee, Sicherheitsfirmen und die Autoindustrie.Kohderyhmiä olivat puolustusvoimat, turvallisuuspalvelujen tarjoajat sekä autoteollisuus.
Außerdem sollte die Definition der Zielgruppen für solche Tests geklärt werden.On myös aiheellista täsmentää tällaisen testauksen kohderyhmien määritelmää.
Informationen zur geografischen Abdeckung und zu Zielgruppen des gemeinsamen Aktionsplans;tiedot sen maantieteellisestä kattavuudesta ja kohderyhmistä;
Diese Beihilfen zielen somit darauf ab, die Einstellung von Arbeitnehmern dieser Zielgruppen zu fördern.Tällaisen tuen tavoitteena on edistää kohderyhmiin kuuluvien työntekijöiden työllistämistä.
das Risiko für nicht zu den Zielgruppen gehörende terrestrische Organismen außer Wirbeltiere und aquatische Organismen.muille kuin kohdelajeina oleville maaeliöille, jotka eivät ole selkärankaisia, ja vesieliöille aiheutuvat riskit.
Dabei wird besondere Aufmerksamkeit auf potenzielle, neue, junge und weibliche Unternehmer sowie auf andere spezielle Zielgruppen gerichtet.Erityistä huomiota on kiinnitettävä potentiaalisiin, uusiin ja nuoriin yrittäjiin sekä naisyrittäjiin samoin kuin muihin erityisiin kohderyhmiin.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Potenzial für greifbare Auswirkungen auf die Zielgruppen,Mahdollisuudet vaikuttaa konkreettisesti kohderyhmiin.