"Wirtschaftsraum" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Wirtschaftsraumtalousalue

Beispieltexte mit "Wirtschaftsraum"

Europäischer WirtschaftsraumEuroopan talousalue
Diese Mitteilung ist von Bedeutung für den Europäischen Wirtschaftsraum.Tämä tiedonanto on merkityksellinen myös Euroopan talousalueen kannalta.
Für Norwegen gilt das Abkommen von 1992 über den Europäischen Wirtschaftsraum.Norjan osalta sovelletaan sopimusta Euroopan talousalueesta.
Artikel 57 des Abkommens bildet die Rechtsgrundlage für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen im Europäischen Wirtschaftsraum.Sopimuksen 57 artikla muodostaa oikeusperustan yrityskeskittymien valvonnalle Euroopan talousalueella.
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum [1],ottaa huomioon sopimuksen Euroopan talousalueesta [1],
Diese Proben sollten im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum genommen werden.Näytteet olisi otettava kaikkialta Euroopan talousalueelta.
Die Seeverkehrsdienste sind für den Europäischen Wirtschaftsraum von lebenswichtiger Bedeutung.Meriliikenteen palvelut ovat olennaisen tärkeitä Euroopan talousalueelle.
Auf diese Weise hat der Europäische Wirtschaftsraum die Schienenverkehrsmärkte schrittweise dem Wettbewerb geöffnet.Euroopan talousalue on näin ollen asteittain avannut rautatieliikenteen markkinoita kilpailulle.
Der Europäische Wirtschaftsraum betreibt eine Politik zur Wiederbelebung des Eisenbahnsektors auf drei Ebenen, indem erEuroopan talousalue harjoittaa rautatiealaa elvyttävää politiikkaa noudattamalla kolmea pääperiaatetta:
Daher kann die Schiene einen wesentlichen Beitrag zu einem zukunftsfähigen Verkehr im Europäischen Wirtschaftsraum leisten.Rautatieliikenne voi näin ollen vaikuttaa huomattavasti kestävän liikennejärjestelmän kehittymiseen Euroopan talousalueella.
Ländern der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sind;Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenmaat, jotka ovat Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen sopimuspuolia;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum,ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen,
Republik Island (gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum)Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);
Königreich Norwegen (gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum)Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);
Fürstentum Liechtenstein (gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum)Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla);
EWR-Länder (Europäischer Wirtschaftsraum), die nicht der Europäischen Union angehörenETA (Euroopan talousalue), Euroopan unioni pois luettuna
Der freie, unverzerrte Wettbewerb zählt zu den Eckpfeilern des Europäischen Wirtschaftsraums.Vapaaseen ja vääristymättömään kilpailuun perustuvan järjestelmän ylläpitäminen kuuluu Euroopan talousalueen perusperiaatteisiin.
Notwendigkeit eines gemeinsamen, abgestimmten Konzepts innerhalb des Europäischen WirtschaftsraumsYhteinen, koordinoitu lähestymistapa ETA:ssa