"Wirtschaftsbereich" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Wirtschaftsbereichtalouden ala

Beispieltexte mit "Wirtschaftsbereich"

Grundsätzlich können in einem effizienten liberalisierten Wirtschaftsbereich die Marktkräfte selbst koordinierend wirken.Tehokkaalla vapautuneella alalla markkinavoimien toiminta voi periaatteessa johtaa yhteensovittamiseen.

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Arbeitnehmerentgelt nach WirtschaftsbereichenPalkansaajakorvaukset toimialoittain
Gesamtvorleistungen nach WirtschaftsbereichenVälituotekäyttö yhteensä toimialoittain
Vorratsveränderungen nach WirtschaftsbereichenVarastojen muutokset toimialoittain
Bruttoanlageinvestitionen nach WirtschaftsbereichenKiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
Wirtschaftsbereich/Wirtschaftsbereich, sofern dies eine geeignete Annäherung für Güter/Güter ist.Toimialakohtaisesti sillä edellytyksellä, että toimialakohtainen tulos antaa hyvän likiarvon tuotekohtaisesta tuloksesta
BERECHNUNG VON FISIM NACH WIRTSCHAFTSBEREICHENFISIMIN LASKENTA TOIMIALOITTAIN
Tabellen nach Wirtschaftsbereichen — jährlichToimialoittaiset taulukot – vuosittain
Bruttolöhne und -gehälter nach WirtschaftsbereichenPalkat ja palkkiot toimialoittain
ÖRTLICHE FACHLICHE EINHEITEN UND WIRTSCHAFTSBEREICHEPAIKALLISET TOIMIALAYKSIKÖT JA TOIMIALAT
Produktionswert zu Herstellungspreisen nach WirtschaftsbereichenTuotos perushintaan toimialoittain
Bruttoanlageinvestitionen nach Wirtschaftsbereichen — jährlichKiinteän pääoman bruttomuodostuksen jaottelu toimialoittain – vuosittainen
Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen nach WirtschaftsbereichenBruttoarvonlisäys perushintaan toimialoittain