"Wettbewerbsbeschränkung" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Wettbewerbsbeschränkungkilpailun rajoittaminen

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Wettbewerb und staatliche Beihilfen Anwendung der Vorschriften gegen Wettbewerbsbeschränkungen.Kilpailu ja valtiontuet Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on pantava täytäntöön kilpailun rajoittamisen estämiseen tähtäävä lainsäädäntö.
Begrenzung von wettbewerbsbeschränkungen und gewährleistung eines wettbewerbsbestimmten bankensektorsKilpailun vääristymisen rajoittaminen ja pankkialan kilpailukyvyn varmistaminen
Wettbewerb und staatliche Beihilfen Verabschiedung von Rechtsvorschriften gegen Wettbewerbsbeschränkungen.Kilpailu ja valtiontuet Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on annettava kilpailun rajoittamisen estämiseen tähtäävä lainsäädäntö.
keine sonstigen Wettbewerbsbeschränkungen bewirken, die zur Verwirklichung der Ziele der GFP nicht unbedingt erforderlich sind.eivätkä rajoita kilpailua tavoilla, jotka eivät ole olennaisia yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.
Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsbeschränkungen sollten die Chancen auf die Wiederherstellung der Rentabilität der Bank nicht schmälern.Kilpailun vääristymistä rajoittavat toimenpiteet eivät saisi vaarantaa mahdollisuuksia palauttaa pankin elinkelpoisuus.