"Wasserbewirtschaftung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Wasserbewirtschaftungvesitalous

Beispieltexte mit "Wasserbewirtschaftung"

Vorbereitende Maßnahme — Wasserbewirtschaftung in den EntwicklungsländernVesihuoltoa kehitysmaissa koskeva valmistelutoimi

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

In Anhang III erhält der Eintrag zu "Gewässerschutz und Wasserbewirtschaftung" folgende Fassung:Korvataan liitteessä III oleva kohta„Vesien suojelu ja vesihuolto” seuraavasti:
projektspezifische Wasserbewirtschaftungspläne ausarbeiten, um eine effiziente Wassernutzung während des gesamten Projekts zu gewährleisten.laativat hankekohtaiset vesiensuojelusuunnitelmat sen varmistamiseksi, että vettä käytetään tehokkaasti koko hankkeen ajan.