"Währungsgebiet" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Währungsgebietvaluutta-alue

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Euro-Währungsgebiet ohne InlandEuroalue (muut kuin kotimaiset)
Verbindlichkeiten aus geldpolitischen Operationen in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-WährungsgebietRahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille
Kreditgewährung in Euro im Zusammenhang mit geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-WährungsgebietRahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille
Nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende EU-Mitgliedstaaten [9]Euroalueen ulkopuoliset unionin jäsenvaltiot [9]
Monatliche nationale Beiträge zur Zahlungsbilanz des Euro-Währungsgebiets [1]Kuukausittaiset kansalliset tiedot, joiden perusteella euroalueen maksutase laaditaan [1]
Indexdifferenzen, darunter auch zu einem Index außerhalb des Euro-WährungsgebietsIndeksien erotus, joista toisen on oltava euroalueeseen kuulumattoman alueen indeksi
B. Gebietsansässige des Euro-Währungsgebiets außer inländische GebietsansässigeB. Euroalue (muut kuin kotimaiset)
Vierteljährliche nationale Beiträge zur Zahlungsbilanz des Euro-Währungsgebiets [3]Neljännesvuosittaiset kansalliset tiedot, joiden perusteella euroalueen maksutase laaditaan [3]
Vierteljährliche nationale Beiträge zum Auslandsvermögensstatus des Euro-Währungsgebiets [5]Neljännesvuosittaiset kansalliset tiedot, joiden perusteella euroalueen ulkomainen varallisuusasema laaditaan [5]
Beteiligungskapitalbestände von börsennotierten Unternehmen des Euro-Währungsgebiets (Buchwerte)Oman pääoman ehtoiset varannot euroalueella sijaitsevissa pörssissä noteeratuissa yhtiöissä (kirjanpitoarvot)