"Verwaltungsmaßnahme" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Verwaltungsmaßnahmehallintotoimi

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Informationsweitergabe zu VerwaltungsmaßnahmenHallinnollisia toimenpiteitä koskeva tietojenvaihto
Verwaltungsmaßnahmen, die sich störend auf die Festlegung von Kreditzinsen auswirken, sind nicht zulässig;Hallinnollisia toimenpiteitä, joilla puututaan pankkien lainakorkojen määrittämiseen, ei oteta käyttöön.
Angaben zu Verwaltungsmaßnahmen, die der Prüfstelle auferlegt wurden.mahdolliset tiedot siitä, mitä hallinnollisia toimenpiteitä todentajalle on asetettu.
welche Verwaltungsmaßnahmen der Prüfstelle gegebenenfalls auferlegt wurden.tarvittaessa mitä hallinnollisia toimenpiteitä todentajalle on asetettu.
der von der Erzeugerorganisation erlassenen Vorschriften und Verwaltungsmaßnahmen.tuottajaorganisaation hyväksymät säännöt ja hallinnointitoimenpiteet.
Anzahl der Verwaltungsmaßnahmen, die den von Ihrem Land akkreditierten Prüfstellen auferlegt wurdenMaanne akkreditoimille todentajille asetettujen hallinnollisten toimenpiteiden määrä
Anzahl der Verwaltungsmaßnahmen, die den von Ihrem Land zertifizierten Prüfstellen auferlegt wurden (sofern relevant)Maanne sertifioimille todentajille asetettujen hallinnollisten toimenpiteiden määrä (tarvittaessa)
Datenschutz, Geldwäschebekämpfung, Verwaltungsmaßnahmen oder restriktive Maßnahmen und damit zusammenhängende AspekteTietosuoja, rahanpesun estäminen, hallinnolliset ja rajoittavat toimenpiteet sekä näihin liittyvät asiat