"Versicherung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Versicherungvakuutus

Beispieltexte mit "Versicherung"

landwirtschaftliche Versicherungmaatalousvakuutus
öffentlich-rechtliche Versicherungjulkisoikeudellinen vakuutus
Versicherung für den Fall von Tod oder Behinderung;henki- ja työkyvyttömyysvakuutus;
Einflussgrößen für die Höhe der Prämie sind der Prämiensatz und der Arbeitgeberbeitrag für die staatliche Versicherung.Maksun suuruuteen vaikuttavia tekijöitä ovat maksuprosentti ja työnantajien maksut valtion vakuutusvirastolle.
Fracht und Versicherung bezahlt bisKuljetus ja vakuutus maksettuina
die Ausgaben für den Abschluss einer Versicherung für die genannten Bewerber,edellä mainittujen ehdokkaiden vakuuttamisesta aiheutuvat menot,
den Anteils der Einrichtung (3,4 %) an der Versicherung gegen Krankheitsrisiken,toimielimen osuus (3,4 %) sairausvakuutuksesta,
Entlastungsmaßnahmen sollten keine unbefristete Versicherung gegen künftige Folgen der Rezession beinhalten.Ongelmallisten omaisuuserien hoidon ei ole tarkoitus olla rajoittamaton vakuutus taantuman mahdollisten tulevien seurausten varalta.
In jedem Fall ist der Hauptgrund für die Verwendung einer Ersatzlösung für Versicherung das Kostensenkungspotenzial.Jokaisessa tapauksessa pääsyy vakuutuksen korvikkeen käyttöön on mahdollisuus vähentää kustannuksia.
Zahlungen von Prämien oder sonstigen Entgelten für die Versicherung oder die Garantie von Lieferanten- oder Finanzkrediten;takuumaksut tai muut toimitusluottojen tai rahoitusluottojen vakuutus- tai takauskulut;
den Zugang zu bzw. die Befreiung von der Pflichtversicherung, der freiwilligen Versicherung oder der freiwilligen Weiterversicherung,pakollisen, valinnaisen jatkuvan tai vapaaehtoisen vakuutuksen piiriin pääsemiseksi tai siitä vapauttamiseksi

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Versicherungsgesellschaftvakuutusyhtiö
Versicherungsvertragvakuutussopimus
Versicherungsrechtvakuutuslainsäädäntö
Versicherungsleistungvakuutuskorvaus
Versicherungsprämievakuutusmaksu
Harmonisierung der Sozialversicherungsosiaaliturvan yhdenmukaistaminen
Beruf im Versicherungswesenvakuutusalan ammatti
Sozialversicherungssätze (in %)Sosiaaliturvamaksujen verokanta (prosenttia)
der geschuldeten VersicherungsprämieVakuutusmaksusta
Sozialversicherung auf Gegenseitigkeitkeskinäinen sosiaaliturvajärjestelmä
Ausfuhrbürgschaften und VersicherungenVientitakuut ja -vakuutukset
Versicherungs- oder Wohnzeiten von weniger als einem JahrAlle vuoden pituiset vakuutus- tai asumiskaudet
Versicherungs-, Alterssicherungs- und Standardgarantie-SystemeVakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut
Versicherungsdienstleistungen für die übrige und aus der übrigen WeltVakuutuspalvelut ulkomaille ja ulkomailta
Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung)Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (pl. pakollinen sosiaalivakuutus)
versicherungsmathematische Gewinne und Verluste (siehe Paragraphen 128 und 129);vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot (ks. kappaleet 128 ja 129);
Versicherungszeiten, sofern diese Rechtsvorschriften Versicherungszeiten verlangen,vakuutuskausia, jos kyseinen lainsäädäntö edellyttää vakuutuskausia, tai
Versicherungsmathematische Annahmen: Gehälter, Leistungen und Kosten medizinischer VersorgungVakuutusmatemaattiset oletukset: palkat, etuudet ja terveydenhoitomenot
Ernte-, Tier- und PflanzenversicherungSato-, eläin- ja kasvivakuutus
Artikel 37 Ernte-, Tier- und Pflanzenversicherung37 artikla Sato-, eläin- ja kasvivakuutus
TRANSAKTIONEN IN VERBINDUNG MIT DER NICHTLEBENSVERSICHERUNGVAHINKOVAKUUTUKSEEN LIITTYVÄT TALOUSTOIMET
Ausgleichszahlungen durch nicht kulturgebundene ErnteversicherungSatovakuutuksesta, jota ei voida kohdistaa tiettyihin viljelykasveihin, saatu korvaus
Transaktionen für Altersvorsorgeeinrichtungen der SozialversicherungSosiaaliturvan eläkejärjestelmiin liittyvät taloustoimet
Bereinigte eingetretene Versicherungsfälle in der NichtlebensversicherungOikaistut vahinkovakuutuksen korvauskulut
Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherungjulkishallinto, maanpuolustus, järjestys- ja turvallisuuspalvelut
Ernteversicherung gemäß Artikel 49,49 artiklan mukainen satovakuutus;
Gemeinden (ohne Sozialversicherung) (S.1313)Paikallishallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja) (S.1313)
Geldleistungen der Sozialversicherung (D.621)Rahamääräiset sosiaaliturvaetuudet (D.621)
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen [55]Vakuutuksenottajien sijoitustulo [55]
Kapitalerträge aus Versicherungsverträgen (D.441)Vakuutuksenottajien sijoitustulo (D.441)
Dienstleistungsentgelte der Sozialversicherungsträger [55]Sosiaalivakuutusjärjestelmän palvelumaksut [55]
Ausfuhrbürgschaften und -versicherungen für UmwelttechnikVientitakuut ja -vakuudet vihreän teknologian alalla