"Verkauf" auf Finnisch


Deutsch
Finnisch
Verkaufmyynti

Beispieltexte mit "Verkauf"

abgabenfreier Verkaufveroton myynti
Verkauf des GrundstücksTontin myynti
Verkauf mit Preisnachlassalennusmyynti
Verkauf rentabler KonzernunternehmenYhtymän elinkelpoisista yhtiöistä luopuminen
Verkauf von Haus zu Hausovelta ovelle myynti
Verkauf an private MarktteilnehmerMyynti yksityisille markkinatoimijoille
Verkauf der Malév Ground HandlingMalév Ground Handling -yrityksen myynti
Verkauf von Tochterunternehmen an ČAHTytäryhtiöiden myynti ČAH-holdingyhtiölle
Verkauf durch ein bedingungsfreies BietverfahrenMyynti tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja
Verkauf von Flugzeugen an verschiedene FluggesellschaftenIlma-alusten myynti eri lentoyhtiöille
Verkauf von Tochterunternehmen an Český Aeroholding, a.s.Tytäryhtiöiden myynti Český Aeroholding a.s:lle
Die Immobilienanzeigen führten jedoch nicht zu einem Verkauf.Ilmoitukset eivät johtaneet kauppoihin.
Weder diese Inserate noch die sogenannte „Lista-Konferenz“ führten jedoch zu einem Verkauf.Ilmoitukset ja nk. Listan konferenssi eivät tuottaneet tulosta myynnin osalta.
Rentabilität durch Verkauf einer BankElinkelpoisuuden palauttaminen myymällä pankki
frisch zum losen Verkauf am Herstellungsort;tuoreena, valmistuspaikalla leikattuina paloina,
Einbehalt bei Verkauf von ZahlungsansprüchenTukioikeuksien myynnistä suoritettavat pidätykset
Einbehalt beim Verkauf von ZahlungsansprüchenTukioikeuksien myynnistä suoritettava pidätys
der Verkauf sollte zu Marktkonditionen erfolgen;myynnin olisi tapahduttava markkinaehdoin,
Kauf und Verkauf von Waren oder Dienstleistungen;tavaroiden tai palvelujen myyminen ja ostaminen;
ein unbedingter Verkauf eines finanziellen Vermögenswertes;rahoitusvaroihin kuuluvan erän myynti, johon ei liity rajoittavia ehtoja;

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Verkaufskontorsidottu myyntikanava
Verkaufsstellemyyntipiste
Verkaufspreismyyntihinta
Verkaufsverweigerungtoimituksesta kieltäytyminen
Verlustverkauftappiollinen myynti
verkaufsfertige Abfüllungvalmiiksi pakkaaminen
verkaufsorientierte Landwirtschaftkaupallinen viljely
Verkaufspreise je EinheitYksikkömyyntihinnat
Verkaufsmengen und MarktanteilMyyntimäärät ja markkinaosuus
Verkaufsmengen auf AusfuhrmärktenMyyntimäärä vientimarkkinoilla
Äquivalenzbetrag der Netto-LeerverkaufspositionNettomääräistä lyhyttä positiota vastaava määrä
Verkaufsmenge in der UnionMyyntimäärät unionissa
Verkaufsmenge auf dem GesamtmarktMyyntimäärä kokonaismarkkinoilla
Verkaufsmenge auf dem UnionsmarktMyyntimäärä unionin markkinoilla
Verkaufsmengen auf dem GemeinschaftsmarktMyyntimäärä yhteisön markkinoilla
Verkaufs- und Nutzungsbeschränkung bei dem Vermögenswert.omaisuuserän myyntiä tai käyttöä koskevat rajoitukset, jos niitä on.
Verkaufspreise und Faktoren, welche die Inlandspreise beeinflussenMyyntihinnat ja kotimarkkinahintoihin vaikuttavat tekijät
Verkaufsmenge, Preise, Marktanteil und Verkaufsmengen auf AusfuhrmärktenMyyntimäärät, hinnat ja markkinaosuus sekä myyntimäärät vientimarkkinoilla
Lokale Landwirtschaft und DirektverkaufPaikallistuotanto ja suoramyynti
Mull und Waren daraus in Aufmachungen für den EinzelverkaufSideharso ja sideharsotavarat vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa
Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den EinzelverkaufKampavillalanka, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa
Nähgarne aus Baumwolle, auch in Aufmachungen für den EinzelverkaufPuuvillaompelulanka, myös vähittäismyyntimuodoissa
Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den EinzelverkaufBambunidut, jäädytetyt, ei vähittäismyyntipakkauksissa
Berichterstattung über die lokale Landwirtschaft und den DirektverkaufPaikallistuotantoa ja suoramyyntiä koskeva raportointi
Arzneiwaren, andere Antibiotika enthaltend, in Aufmachungen für den EinzelverkaufLääkkeet, joissa on muita antibiootteja, annostettuina tai muissa vähittäismyyntimuodoissa
Laden mit großer Verkaufsflächevalintamyymälä
Der Eigentümer ist verkaufswillig.omistaja suhtautuu myönteisesti myyntiin,
Durchschnittliche Verkaufspreise je TonneKeskimääräiset myyntihinnat tonnilta
Durchschnittliche Verkaufspreise in der EUKeskimyyntihinta EU:ssa
Kauf- oder Verkaufsoptionen mit Barausgleich.Käteisvaroina toteutettavat osto- tai myyntioptiot.
Beschreibung der Verkaufsbedingungen, einschließlichMyyntiehdot, joista ilmenee:
Entwicklung der Verkaufskosten pro Produktionseinheit;myyntikustannusten kehitys tuotantoyksikköä kohti,


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System