"Vereinigung" auf Finnisch


Deutsch

Finnisch Übersetzung

Vereinigungjärjestö

Beispieltexte mit "Vereinigung"

Vereinigung DeutschlandsSaksan yhdentyminen
europäische Vereinigungeurooppalainen järjestö
Europäische Vereinigung für KooperationEuroopan yhteistyöjärjestö
Internationale Vereinigung für Dokumentationdokumentaatio- ja informaatioalan maailmanjärjestö
Internationale Vereinigung für soziale SicherheitKansainvälinen sosiaaliturvajärjestö
die Vereinigung ihren Sitz im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats hat;liiton virallinen päätoimipaikka on kyseisen jäsenvaltion alueella;
PO: Erzeugerorganisation, APO: Vereinigung von Erzeugerorganisationen, IBO: BranchenverbandPO: tuottajaorganisaatio; APO: tuottajaorganisaatioiden liitto; IBO: toimialakohtainen organisaatio
Gemeinnützige Vereinigung nach belgischem Recht, in der europäische Glücks- und Gewinnspielanbieter zusammengeschlossen sindBelgian lainsäädännön mukaisesti perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka kokoaa yhteen eurooppalaiset raha- ja uhkapelien tarjoajat
Ein Mitgliedstaat darf eine Vereinigung von in verschiedenen Mitgliedstaaten anerkannten Erzeugerorganisationen anerkennen, wennJäsenvaltio saa myöntää hyväksynnän eri jäsenvaltioissa hyväksyttyjen tuottajajärjestöjen liitolle sillä edellytyksellä, että:

Weitere Deutsch-Finnisch Übersetzungen

Vereinigungsfreiheityhdistymisvapaus
Beamtenvereinigungvirkamiesjärjestö
Vereinigungen von ErzeugerorganisationenTuottajaorganisaatioiden yhteenliittymät
europäische wirtschaftliche Interessenvereinigungeurooppalainen taloudellinen eturyhmittymä
Über eine Privatbankenvereinigung.Korvaus maksettaisiin esimerkiksi yksityisten pankkien yhdistyksen kautta.
Vereinigungen von Erzeugerorganisationen können auf Initiative von in einem oder mehreren Mitgliedstaaten anerkannten Erzeugerorganisationen errichtet werden.Tuottajaorganisaatioiden liitto voidaan perustaa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa hyväksyttyjen tuottajaorganisaatioiden aloitteesta.
Attribute des Vereinigungstyps AgeYhdistetyypin Age attribuutit
Dieser Typ ist ein Vereinigungstyp.Tämä tyyppi on yhdistetyyppi.
Dienstleistungen von religiösen Vereinigungenuskonnolliset palvelut
Attribute des Vereinigungstyps CalorificValueTypeYhdistetyypin CalorificValueType attribuutit
Ziele der Vereinigungen von ErzeugerorganisationenTuottajaorganisaatioiden liittojen tavoitteet
Errichtung von Vereinigungen von ErzeugerorganisationenTuottajaorganisaatioiden liittojen perustaminen
Erbringung von Dienstleistungen religiöser Vereinigungen.Uskonnollisten palvelujen tarjoaminen.